Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Novosti

Vlada usvojila Uredbu o gospodarenju otpadnom ambalažom

10.09.2015. Na današnjoj sjednici Vlade usvojena je Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom. Uredba se odnosi na tvrtke i obrtnike koji rade, prodaju, obrađuju li uvoze proizvode pakirane u ambalaži koji su obveznici plaćanja naknade za gospodarenje ambalažnim otpadom. Uredbom se mijenja način obračuna naknade gospodarenja otpadnom ambalažom koja više neće biti fiksna, već će se izračunavati prema stvarnim troškovima sustava sakupljanja i oporabe otpadne ambalaže.

Fond će ubuduće raspisivati javni poziv za odabir najpovoljnijih sakupljača ambalažnog otpada, čime se planiraju ostvariti dodatne uštede. Uredbom se stimulira i korištenje uređaja za preuzimanje, brojanje i ploštenje otpadne ambalaže od pića. Tako će za ručno preuzimanje otpadne ambalaže Fond prodavatelju plaćati 10 lipa po komadu, a za preuzimanje putem uređaja 12 lipa po komadu. Ta naknada dosad je iznosila 15 lipa. Uvođenje uređaja za preuzimanje, brojanje i ploštenje otpadne ambalaže od pića omogućit će bolju kontrolu isplata povratne naknade od 50 lipa, koja ostaje ista, te će se racionalizirati sustav gospodarenja otpadnom ambalažom.

To je dio cjelovite reforme sustava gospodarenja ambalažnim otpadom koja je započela reorganizacijom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i aktivnostima koje je Fond potom proveo u svrhu racionalizacije sustava i povećanja njegove efikasnosti, a što sve vodi prema smanjenju troškova sustava. Time liberaliziramo i uređujemo sustav u skladu sa tržišnim principima. Sve to rezultira značajnim smanjenjem nameta poslovnom sektoru kroz ukidanje parafiskalnih nameta.

Donošenje Uredbe uvršteno je u Plan zakonodavnih aktivnosti za provedbu Odluke o smanjenju parafiskalnih nameta u 2015. i ciljevima smanjenja u 2016. U resoru zaštite okoliša na godišnjoj razini ukinut će se parafiskalni nameti u visini od 130 milijuna kuna.

Stupanjem na snagu Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu u kolovozu je ukinuta povratna naknada za ambalažu od mlijeka i mliječnih proizvoda te će proizvođači mlijeka godišnje plaćati oko 30 milijuna kuna manje, što je dovelo i do nižih cijena mlijeka i mliječnih proizvoda. Pravilnikom je ukinuta i poticajna naknada za ambalažni otpad. Njenim ukidanjem poslovni sektor rasterećen je za oko 40 milijuna kuna godišnje, koliko su u prosjeku tvrtke uplaćivale za tu naknadu. 

Po objavi Uredbe u Narodnim novinama bit će objavljena i na stranicama Fonda.