Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]oeu.hr

PRETRAŽIVANJE:

Novosti

Vrijeme je za prirodu - Svjetski dan zaštite okoliša

05.06.2020. Ovogodišnji se Svjetski dan zaštite okoliša održava pod sloganom "Vrijeme je za prirodu" te odražava želju i potrebu ljudi da se okrenu prirodi i da žive u suživotu s prirodom.

Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se svake godine 5. lipnja, na godišnjicu održavanja Konferencije Ujedinjenih naroda u Stockholmu (1972.) posvećene okolišu, a na kojoj je usvojen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP). Ovaj se dan obilježava u više od 140 zemalja svijeta s ciljem poticanja građana na odgovorno ponašanje za očuvanje planeta i to kroz aktivnu ulogu u održivom i ravnomjernom razvoju.

Znanstveni podaci ukazuju na sve veću ugroženost prirode koja se događa uslijed raznih ljudskih aktivnosti kao i  pretjeranog iskorištavanja biljnih i životinjskih resursa i klimatskih promjena. Ove godine se posebno naglašava važnost očuvanja bioraznolikosti, jer njezin gubitak i kolaps ekosustava predstavlja jednu od najvećih prijetnji čovječanstvu u sljedećem desetljeću. Primjerice, očuvanje močvarnih područja može uštedjeti više od 50 milijardi eura godišnje osiguravajućim kućama zbog prevencije i ublažavanja posljedica poplava.

Na tragu navedenog, donesena je i „EU Strategija bioraznolikosti do 2030. godine -  Vraćanje prirode u naše živote“ koja postavlja ciljeve čijim će se ispunjavanjem osigurati zaustavljanje negativnih trendova gubitka bioraznolikosti u EU-u. Time će Europska unija i njezine članice biti predvodnicima u očuvanju bioraznolikosti na svjetskoj razini.

Očuvanje okoliša nezaobilazan je segment u Fondovim programima sufinanciranja. S tim u vezi su Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike osigurali nacionalno sufinanciranje za projekte koji se prijavljuju na natječaj programa LIFE u 2020. godini. Program LIFE je financijski instrument Europske unije koji potiče razvoj i provedbu inovativnih odgovora na izazove povezane s okolišem i klimatskim promjenama. Odabrane projekte Europska komisija kroz program LIFE sufinancira u iznosu do 55% prihvatljivih troškova, osim projekata iz prirode i bioraznolikosti koji se sufinanciraju do 60%, odnosno do najviše 75% sufinanciranja za projekte usmjerene na konkretne aktivnosti očuvanja prioritetnih vrsta i stanišnih tipova propisanih EU direktivama o staništima i pticama.
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirat će LIFE projekte s najviše 50% od preostalog iznosa koji korisnik mora samostalno osigurati za projekte usmjerene na zaštitu okoliša, klime i prirode.

Više o javnom pozivu: http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/