Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Novosti

Započela sanacija odlagališta otpada „Teodorovac“ u općini Đurđenovac vrijedna 6,6 milijuna kuna

08.07.2016. U Đurđenovcu je danas započela sanacija odlagališta neopasnog otpada „Teodorovac“, koje se nalazi vrlo blizu obiteljskih kuća. Vrijednost projekta je 6,6 milijuna kuna, a financiran je iz Kohezijskog fonda Europske unije te sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Korisnik projekta je Općina Đurđenovac, a izvođač radova je tvrtka Eurco Vinkovci.

Realizacijom projekta pridonijet će se očuvanju prirodnih vrijednosti te biološke i krajobrazne raznolikosti na području naselja Đurđenovac, istaknuto je između ostalog na konferenciji za javnost, a prije obilaska radilišta. Projekt će pridonijeti i ostvarenju ciljeva iz Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, odnosno Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj, s obzirom na to da je jedan od ciljeva zatvaranje i sanacija svih postojećih odlagališta otpada.

„Na jedinicama lokalne samouprave je da pripreme projektnu dokumentaciju te zatraže i dobiju sredstva, a sanaciju na svom terenu će izvršiti praktički bez ijedne kune iz svog proračuna. Općina Đurđenovac jedna je od predvodnica u provođenju projekta iz područja zaštite okoliša u cijeloj Slavoniji.“ – izjavio je zamjenik ministra zaštite okoliša i prirode Mario Šiljeg.

 „Općina Đurđenovac je mala općina koja ambiciozno pristupa projektima. Fond s Općinom ima jako dobru suradnju koja je rezultirala ne samo ovom sanacijom odlagališta otpada nego i drugim projektima iz područja zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, vrijednosti oko 3,3 milijuna kuna.“ - istaknula je Nataša Dankić Sliepčević iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

„Teodorovac“ je jedno od 12 odlagališta otpada u Hrvatskoj koji se financiraju po istom modelu, a za koje je predviđeno oko 240 milijuna kuna iz EU fondova. Do sada su već sanirana  odlagališta Filipovica u Osijeku (5,6 milijuna kn), Stara Ciglana u općini Semeljci (1,8 milijuna kuna) i Trebež u Samoboru (65 milijuna kuna), dok su u provedbi Lemić Brdo kraj Karlovca (15,7 milijuna kuna), Alabarica u općini Donji Andrijevci (5,2 milijuna kuna), Teodorovac u općini Đurđenovac (6,6 milijuna kuna), Strm Breg u općini Feričanci (3,5 milijuna kuna), Papuk u gradu Vinkovci (45 milijuna kuna), Donji Picudo-Istok u gradu Umagu (18,5 milijuna kuna), Hrastinka u Murskom Središću (5,5 milijuna kuna), Meka u Ludbregu (36,7 milijuna kuna) i Šljivici u Lovasu (7,8 milijuna kuna).

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će zajedno s Ministarstvom zaštite okoliša i dalje maksimalno koristiti europska sredstva i time gradovima i općinama olakšati realizaciju značajnih projekata.