Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Novosti

Završna prezentacija Grada Poreča i otvorenje Zelene knjižnice

25.09.2015. Kroz prošlogodišnji program energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora energije koji je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost provodio u suradnji s Gradom Porečem obnovljeno je 28 obiteljskih kuća, kako je to danas istaknuto na završnoj prezentaciji provedenog programa održanoj u Gradskoj vijećnici. Građanima, koji su koristili sredstva, uručene su prigodne zahvalnice za uspješno sudjelovanje u programu.

U Poreču održana završna prezentacija rezultata energetske obnove obiteljskih kuća i otvorena Zelena knjižnica energetske učinkovitosti

Kroz prošlogodišnji program energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora energije koji je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost provodio u suradnji s Gradom Porečem obnovljeno je 28 obiteljskih kuća, kako je to danas istaknuto na završnoj prezentaciji provedenog programa održanoj u Gradskoj vijećnici. Građanima, koji su koristili sredstva, uručene su prigodne zahvalnice za uspješno sudjelovanje u programu.

„Fond je za ovu namjenu Gradu Poreču odobrio milijun kuna. Energetska obnova kuća smanjit će potrošnju energije, troškove režija i unaprijediti kvalitetu života građana. Interes i odaziv za programe Fonda je iz godine u godinu sve veći, a da bi taj trend nastavili moramo govoriti o dobrim projektima i njihovim rezultatima. Ove godine su se građani za obnovu svojih kuća javljali direktno Fondu te nam je pristiglo  preko 12.000 zahtjeva iz cijele Hrvatske. Do sredine rujna obradili smo više od 75% predmeta, a velik je i interes građana Istre." - izjavila je načelnica sektora za energetsku učinkovitost Fonda Vesna Bukarica.

„Uspješnom prijavom na dva Javna natječaja Fonda Grad Poreč je svojim građanima osigurao pravo na korištenje bespovratnih sredstava u iznosu od 1.250.000 kuna za sufinanciranje ugradnje sustava obnovljivih izvora energije u svoje obiteljske kuće te sredstva za sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u svojim kućama. Ukupan iznos investicija koje su se dogodile na području našega grada provedbom ova dva natječaja iznosi 1,3 milijuna kuna. Korisnici su ostvarili pravo na sufinanciranje opravdanih troškova investicije u vrijednosti od 50% iste, od čega je Fond u sufinanciranju učestvovao sa 40% sredstava, dok je 10% bilo osigurano kroz proračun Grada Poreča – Parenzo. Građani su putem sudjelovanja na natječajima ostvarili pravo na ukupna bespovratna sredstva u iznosu većem od 600.000 kuna. Programom je obuhvaćeno 28 obiteljskih kuća, od kojih je 14 doživjelo kompletnu energetsku obnovu, dok su u njih 14 implementirani sustavi obnovljivih izvora energije.“ - izjavila je zamjenica gradonačelnika Grada Poreča Nadia Štifanić Dobrilović. Nakon završne prezentacije u Gradskoj knjižnici Poreč je otvorena Zelena knjižnica energetske učinkovitosti, šesnaesta takva knjižnica u Hrvatskoj.

„Svrha Zelene knjižnice je učiniti publikacije o energetskoj učinkovitosti dostupnijima stručnjacima, studentima, učenicima, ali i građanima. Veliki dio publikacija koje čine Zelenu knjižnicu nastao je kroz osam godina provedbe projekta Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj, a dio ih je objavio Fond u sklopu nastavka informativno-edukativnih aktivnosti projekta. Cilj nam je knjižnice redovito osvježavati i novim sadržajima te da doista budu relevantni izvori informacija za sve one koje zanima energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije.“ - rekla načelnica Bukarica.