Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

O Fondu

Upravni odbor

Sjednice Upravnog odbora

2017. GODINA

 1. SJEDNICA

Zapisnik

2. SJEDNICA

Zapisnik

3. SJEDNICA

Zapisnik

4. SJEDNICA

Zapisnik

5. SJEDNICA

Zapisnik

6. SJEDNICA

Zapisnik

7. SJEDNICA

Zapisnik

8. SJEDNICA

Zapisnik

9. SJEDNICA

Zapisnik

10. SJEDNICA

Zapisnik

11. SJEDNICA

Zapisnik

12. SJEDNICA

Zapisnik

13. SJEDNICA

Zapisnik

14. SJEDNICA

Zapisnik

15. SJEDNICA

Zapisnik

16. SJEDNICA

Zapisnik

2018. GODINA

17. SJEDNICA

Zapisnik

18. SJEDNICA

Zapisnik

19. SJEDNICA

Zapisnik

20. SJEDNICA

Zapisnik

21. SJEDNICA

Zapisnik

22. SJEDNICA

Zapisnik

23. SJEDNICA

Zapisnik