Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

O Fondu

Zaštita dostojanstva radnika

Odlukom direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (KLASA: 115-06/14-03/1, URBROJ: 563-09-1/16-18-4) od 30. listopada 2018. godine, imenovana je osoba (zaposlenik Fonda) koja je ovlaštena primati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva radnika Fonda.

Službeni kontakt podaci o osobi koja je ovlaštena primati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva radnika:

Ana Alujević Čulo, dipl. iur.
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
telefon: 01/5391-992
e-mail: [email protected]

Navedena osoba ovlaštena je primati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva radnika te u slučaju zaprimanja pritužbi postupati sukladno odredbama članka 75. – članka 78. Pravilnika o radu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitosti.

Odluka o imenovanju osobe za zaštitu dostojanstva radnika 2018
PDF 69.66 kB