HR

OBAVIJEST o sklopljenim Ugovorima o obavljanju poslova obrade otpadne električne i elektroničke opreme na području Republike Hrvatske

17.11.2022.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na osnovu izdanog ovlaštenja od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja sklopio je Ugovor o obavljanju poslova obrade otpadne električne i elektroničke opreme na području Republike Hrvatske sa trgovačkim društvima CE-ZA-R d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Josipa Lončara 15 i SPECTRA – MEDIA d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Gradišćanska 20.