HR

OBAVIJEST: Otvoren poziv za iskaz interesa za dostavu neobvezujućeg pregleda ulaganja iz sredstava Modernizacijskog fonda

08.11.2021.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je objavilo Javni poziv za iskaz interesa za dostavu neobvezujućeg pregleda ulaganja iz sredstava Modernizacijskog fonda 
 
Modernizacijski fond utemeljen je Direktivom 2003/87/EZ o uspostavi EU sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova. Navedeni fond je program pomoći namijenjen podršci deset država članica Europske unije s nižim dohodcima, kako bi se omogućio njihov brži prelazak prema klimatskoj neutralnosti, omogućila modernizacija energetskog i industrijskog sektora.
 
Predmet Javnog poziva je putem iskaza interesa prikupiti kvalitetne podatke o potrebama, mogućnostima i prilikama zainteresiranih gospodarskih subjekata koji imaju spremne projekate za sufinanciranje iz sredstava Modernizacijskog fonda s mogućnošću početka u sljedeće dvije godine. Prioritet Ministarstva je ulaganje u modernizaciju industrijskog sektora u smislu povećanja energetske učinkovitosti, proizvodnje i uporabe električne energije iz obnovljivih izvora te ulaganje u projekte koji će doprinijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova. Navedeno je potrebno zbog planiranja provedbe određenih mjera i raspodjele financijskih sredstava iz Modernizacijskog fonda, a sve s ciljem postizanja obveznih energetskih i klimatskih ciljeva Republike Hrvatske u narednom razdoblju.

Dostava iskaza interesa
 
Zainteresirani gospodarski subjekti svoj interes mogu prijaviti putem Obrasca 1 najkasnije do 23. studenog 2021. u 16,00 sati.
Sva dokumentacija se dostavlja u elektroničkom obliku na adresu elektroničke pošte Ministarstva: [email protected], i to u Excel formatu na hrvatskom i engleskom jeziku, s naznakom: Javni poziv za dostavu neobvezujućeg pregleda ulaganja iz sredstava Modernizacijskog fonda - iskaz, daje se.

Svaki projekt je potrebno zasebno prijaviti na Obrascu 1.