Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Obavijesti

DOPUNA UPUTE o preuzimanju ambalažnog otpada u namjenskim vrećama Fonda

12.06.2015. Po ovoj Dopuni upute dužni su postupati svi prodavatelji, ovlašteni sakupljači, centri za gospodarenje ambalažnim otpadom i oporabitelji staklenog ambalažnog otpada.

Dopunu upute o preuzimanju ambalažnog otpada u namjenskim vrećama Fonda možete pronaći ovdje.