Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Obavijesti

EKOPITALICA

02.03.2018.

DOBITNICI:

6.3.  Stella Lucić, Zagreb

9.3.   Mate Gotovac, Kaštel Stari

12.3. Alina Čabraja, Zagreb

13.3. Martina Mandić, Zagreb

14.3. Martina Mandić, Zagreb

15.3. Miroslav Mandić, Zagreb

16.3. Petra Katalinić, Zagreb

20.3. Marija Prstec, Zagreb

21.3. Martina Đaković, Zagreb

27.3. Nikolina Puselja, Dubrava

29.3. Aleksandra Sabo, Zagreb

02.04. Nadežda Madjer, Zagreb

03.04. Andriana Ibrisimovic

05.04. Antun Goran Dupan, Zagreb

06.04. Mihael Mijatović, Zagreb

10.04. Ivana Braovac, Zagreb 

12.04. Ivana Sabljić, Zagreb

13.04. Ivana Sabljić, Zagreb

16.4. Josip Filipović, Rijeka

17.4. Ivana Sabljić, Zagreb

18.4. Katarina Pušelja, Dubrava

20.4. Ivana Sabljić, Zagreb

23.4. Gordana Galović, Zagreb

27.4. Blaženka Kožuljević, Zagreb

30.4. Lovro Skrbin, Sisak

2.5. Vanja Pranjić, Zagreb

 

 

 

Pravila kviza „Ekopitalica“

(važeća od 5. ožujka 2018.)

 1. Opće odredbe

 Organizator i realizator kviza

Ova pravila kviza Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sadrže uvjete za sudjelovanje u kvizu pod nazivom „Ekopitalica“ (u daljnjem tekstu: „Kviz”) koji se organizira u programu Jabuke TV. Osoba koja sudjeluje u Kvizu (u daljnjem tekstu: „Sudionik“) sudjelovanjem prihvaća ova službena pravila Kviza (u daljnjem tekstu: „Pravila”).

Službeni je organizator Kviza Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa sjedištem na adresi Radnička cesta 80, 10000, Zagreb, OIB: 85828625994 (u daljnjem tekstu: „Organizator”).

Uvjeti sudjelovanja u Kvizu

Sudionik može biti samo fizička osoba s prebivalištem na području Republike Hrvatske. Kviz je stvoren isključivo za osobnu uporabu i njegovo je korištenje u poslovne ili komercijalne svrhe strogo zabranjeno. Organizator upravlja podacima Sudionika u skladu s pravilima o zaštiti podataka koja su opisana u poglavlju „Upravljanje i zaštita osobnih podataka“.

Svaki Sudionik u Kvizu može sudjelovati nebrojeno puta, ali može samo jednom osvojiti nagradu. U Kvizu ne mogu sudjelovati zaposlenici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ni članovi njihove uže obitelji.

 2. Tijek Kviza 

Zadatak Kviza

Sudionik u Kvizu sudjeluje slanjem poruke na adresu e-pošte ekopitalica@fzoeu.hr. Zadatak je Sudionika točno odgovoriti na pitanje postavljeno u okviru Ekopitalice koja se emitira u programu Jabuke TV.

Dobitnik je onaj Sudionik koji do kraja dana u kojem se postavlja pitanje prvi pošalje točan odgovor na postavljeno pitanje i svoje osobne podatke (ime, prezime, adresu i broj telefona/mobitela kako bi ga Organizator mogao obavijestiti u slučaju osvajanja nagrade).

Odabir dobitnika

Dobitnik se bira svaki dan od ponedjeljka do petka, a ime dnevnog dobitnika bit će objavljeno na stranici www.fzoeu.hr najkasnije do kraja sljedećeg radnog dana. 

3. Trajanje Kviza 

Trajanje Kviza

Kviz počinje u ponedjeljak 5. ožujka 2018. godine i traje do petka 4. svibnja 2018. godine. U navedenom razdoblju pitanje će u programu Jabuke TV biti postavljeno svakog radnog dana (od ponedjeljka do petka).

Obavještavanje dobitnika

Organizator u roku od 10 radnih dana od dana odabira dobitnika obavještava dobitnika o dobitku slanjem poruke na adresu e-pošte s koje je poslan odgovor na pitanje i/ili pozivom na broj telefona koji je dobitnik naveo prilikom slanja odgovora na pitanje.

Dobitnik se obvezuje u roku od deset dana od dana kad primi obavijest o osvojenoj nagradi povratno javiti radi dogovora o preuzimanju i korištenju nagrade.

Svi sudionici pristaju na to da Organizator na svojoj internetskoj stranici www.fzoeu.hr objavi njihovo ime i prezime.

 4. Nagrada

Organizator osigurava sljedeću nagradu za 45 dobitnika:

Dvije ulaznice za Nacionalni park Plitvička jezera koje su iskoristive u do kraja 2018. godine, izuzev u srpnju i kolovozu.

5. Preuzimanje nagrade

S dobitnikom Organizator stupa u kontakt e-poštom ili telefonskim pozivom te dogovara način preuzimanja i korištenja nagrade.

Zbog nedostataka/pogrešaka u adresi dostave koju je dao dobitnik (npr. pogreška u pisanju imena, adrese, itd.), zbog nemogućnosti korištenja nagrade iz tih razloga, odnosno zbog štete koja nastane tijekom isporuke nagrade Organizator ne snosi nikakvu odgovornost.

Dobitnici nagrada nemaju pravo tražiti zamjenu nagrade za drugu vrstu nagrade ni isplatu novčane protuvrijednosti osvojene nagrade. 

6. Odgovornost i isključenje odgovornosti

Osobna je odgovornost Sudionika da se uvjeri da neovlaštene osobe ne sudjeluju u Kvizu uz pomoć adrese e-pošte i telefona koji on koristi, i u tom pogledu Organizator ne snosi nikakvu odgovornost. U vezi sa sporovima proisteklim iz korisničkih prava Organizator isključuje bilo kakvu odgovornost i mogućnost korištenja pravnog puta.

Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za posljedice koje nastaju uslijed netočnih ili pogrešnih podataka koje je dao Sudionik. Za neuspjeh ili spriječenost u realizaciji zbog nedostataka/pogrešaka u podacima koje je dao Sudionik (npr. pogrešno ime ili adresa, itd.) odnosno za štete proistekle iz tih razloga, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost.

Organizator ne snosi nikakvu odgovornost i isključuje mogućnost obeštećenja i traženja odštete, odnosno pravnog puta zbog eventualnih pogrešaka, nedostataka, neispravnog funkcioniranja, troškova, šteta i gubitaka tijekom Kviza koji nastaju uslijed kašnjenja ili u vezi s kašnjenjem, uključujući odgovornost zbog ozljeda u ljudskim životima i zdravlju, odnosno odgovornost zbog štete nanesene stranci prouzrokovane namjerno ili iz teškog nemara.

 7. Upravljanje i zaštita osobnih podataka

 Organizator se obvezuje da će čuvati podatke Sudionika i da ih neće ustupati trećim stranama.