Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Obavijesti

Konferencije za ponovnu uporabu

21.03.2016.

REGIONALNE KONFERENCIJE O CENTRIMA ZA PONOVNU UPORABU

Nakon konferencije održane u Zagrebu ostale konferencije održat će se po sljedećem rasporedu:

30.3.2016.  Split:  Sveučilišna knjižnica, Ruđera Boškovića 32, u 11 sati

31.3.2016.  Pula:  Županijska komora Pula, Mala dvorana, Carrarina 5, u 9 sati

31.3.2016.  Rijeka:  Gradska vijećnica, Korzo 16, u 15 sati

12.4.2016.    Osijek:  Udruženje obrtnika Osijek,  Ivana Adamovića 2

Molimo da svoj dolazak potvrdite na e-mail   INFO@FZOEU.HR

PROGRAM OSIJEK
PDF 231.13 kB