Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Obavijesti

OBAVIJEST jedinicama lokalne samouprave o nastavku isporuke spremnika

23.04.2020. OBAVIJEST SVIM JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Obavještavaju se sve jedinice lokalne samouprave s kojima Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) ima sklopljene ugovore o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u svrhu provedbe Projekta nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i koji se provodi u skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine za projekt Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada (referentni broj: K.K. 06.3.1.09.0001) (KLASA: 351-01/17-01/69, URBROJ: 563-03-1/182-19-271) od 14. veljače 2019. godine, sklopljenim između Fonda u svojstvu korisnika, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 (PT1) i Fonda, u svojstvu Posredničkog tijela razine 2 (PT2), da se preuzimanje spremnika sukladno preuzetim ugovornim obvezama između Fonda kao naručitelja i odabranih isporučitelja, kojima je iz opravdanih razloga odnosno izvanrednih okolnosti (proglašenje globalne pandemije COVID-19 (SARS—CoV-2 od strane WHO) privremeno obustavljena isporuka od strane Fonda, nastavlja provoditi smanjenim kapacitetom od 27. travnja 2020. godine u skladu s izmijenjenim terminskim planovima na koje će Fond dati suglasnost i koji će pravodobno biti objavljeni na mrežnim stranicama Fonda.

KLASA: 351-01/17-01/69 , URBROJ: 563-03-1/182-20-375

Zagreb, 23. travnja 2020.

OBAVIJEST O POČETKU ISPORUKE SPREMNIKA 23.04.2020
PDF 62.74 kB