Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Obavijesti

OBAVIJEST: MZOE objavilo Poziv za iskaz interesa za izgradnju postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada te izgradnju postrojenja za biološku obradu biootpada

13.03.2018.

U cilju završetka Poziva za dostavu projektnih prijedloga za EU sufinanciranje projekata izgradnje i opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i dr., te izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada Ministarstvo zaštite okoliša i energetike poziva sve jedince lokalne samouprave da dostave podatke o planiranim projektima na svojim područjima, a sve u cilju definiranja opsega Poziva za dostavu projektnih prijedloga za EU sufinanciranje.

Ovaj iskaz interesa nije obvezujućeg karaktera niti će predstavljati uvjet za prijavu za EU sufinanciranje.
Potrebno je ispuniti obrasce, zavisno od planiranih projekata, te dostaviti iste potpisane, u elektronskom obliku, zaključno s 25. ožujkom 2018. godine na irena.relic@mzoe.hr.

Više informacija na http://www.mzoip.hr/hr/aktualno/iskaz-interesa-za-izgradnju-postrojenja-za-sortiranje-odvojeno-prikupljenog-otpada-i-izgradnju-postrojenja-za-biolosku-obradu-biootpada.html

Obrazac 1 – Postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada

Obrazac 2 – Postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada