Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Obavijesti

OBAVIJEST o izmjeni Javnog poziva za za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima

27.05.2020. U Narodnim novinama NN 60/2020 od 22.5.2020 objavljena je izmjena Javnog poziva (ZO-1/2020) za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima.

IZMJENA JAVNOG POZIVA za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima. (JP ZO 1/2020)

I. Danom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, objavljenog 19. svibnja 2020. godine u Narodnim novinama broj 58/2020, Fond nastavlja s provođenjem Javnog poziva za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima (klasa: 351-04/20-20/1; urbroj: 563-03-1/119-20-1) od 5. veljače 2020. godine, objavljenog 21. veljače 2020. godine u Narodnim novinama broj 20/2020 i na mrežnoj stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost www. fzoeu.hr (u daljnjem tekstu: Javni poziv), privremeno obustavljenog 10. travnja 2020. godine na temelju Odluke o ograničenju korištenja sredstava predviđenih državnim proračunom RH i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020. godinu (Narodne novine broj 41/2020) od 3. travnja 2020. godine.

II. U Javnom pozivu mijenja se točka VI., stavak 4. na način da glasi:

»Iznos raspoloživih sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu osiguran je u Izmjenama i dopunama Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu (NN br. 58/2020) od 19. svibnja 2020. godine na aktivnosti K200008 te Odlukom o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda u 2020. godini (klasa: 024-04/20-03/4, urbroj: 563-01/69-20-3) od 12. ožujka 2020. godine, te iznosi 7.900.000,00 kuna.«

III. Ostale točke Javnog poziva ostaju neizmijenjene.

Poveznica na tekt u Narodnim novinama NN 60/2020

Javni poziv možete pronaći OVDJE.

Izmjena javnog poziva ZO-1/2020
PDF 610.19 kB