Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Obavijesti

OBAVIJEST o prijavama na Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća

14.09.2020.

S obzirom na iskazani interes i velik broj upita vezano za prijavu na Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća, koji je objavljen 25. lipnja 2020. godine na mrežnoj stranici Fonda te otvoren za zaprimanje prijava na mrežnoj platformi Fonda 01. rujna 2020. godine u 9:00, putem sustava e-prijava za vrijeme trajanja Javnog poziva koji je bio funkcionalan zaprimljeno je 7.386 zahtjeva za sufinanciranje, čiji je popis javno objavljen na internetskoj stranici Fonda.

Budući da je ukupan iznos zatraženih bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Javnog poziva premašen u odnosu na ukupni raspoloživi iznos planiranih financijskih sredstava, sustav za e-prijave Fonda je sistemski privremeno zatvorio poziv te onemogućio daljnje zaprimanje novih prijava.

Zahtjevi koje smo zaprimili trenutno su u postupku obrade te će svima koji budu potpuni i ispravni biti odobrena sredstva u okviru raspoloživih financijskih sredstava predviđenih za predmetni Javni poziv.

Ukoliko se utvrdi da određeni broj zaprimljenih zahtjeva sadrži nepotpunu dokumentaciju te se pokaže da nisu utrošena sva raspoloživa financijska sredstva Fonda, postoji mogućnost daljnjeg zaprimanja zahtjeva sukladno uvjetima iz Javnog poziva o čemu ćete biti obaviješteni na stranicama Fonda.

S obzirom na velik interes za ovaj program, Fond planira objavu novog Javnog poziva za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća već početkom 2021., a u kojem će dokumentacija koja je rađena za ovaj Javni poziv, poput Energetskog certifikata i Izvješća o energetskom pregledu, biti prihvatljiva budući da vrijedi više godina.