Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Obavijesti

Obavijest o privremenom obustavljanju financiranja prikupljanja građevinskog otpada koji sadrži azbest

31.03.2017.

S obzirom da u Financijskom planu Fonda za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu nije bilo mogućnosti osigurati sredstva za nastavak sustava te da do danas nije donesena Uredba Vlade RH (članak 53. i 59. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, NN 94/13) kojom će se stvoriti osnovne pretpostavke da Fond naplaćuje naknadu, te iz namjenskih prihoda osigurati sredstva za financiranje sustava, Fond je i u 2017. godini obustavio plaćanje sustava. O tome su obaviješteni svi Skupljači i komunalna društva, a isto je i utvrđeno dodacima Ugovora s navedenima.