Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Obavijesti

OBAVIJEST o zatvaranju javnog poziva za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju

06.08.2019. KLASA: 310-34/19-15/25 URBROJ: 563-04-1/72-19-8

Zagreb, 6. kolovoza 2019.           

Podnositeljima Zahtjeva za sufinanciranje 

PREDMET: Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju

Obavijest o zatvaranju Poziva

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 26. lipnja 2019. godine u 9:00 sati u „Narodnim novinama“ 62/2019 i na mrežnoj stranici Fonda Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju (u tekstu: Poziv).

Imajući u vidu da je točkom III. Poziva određeno: ''Fond će na svojoj mrežnoj stranici www.fzoeu.hr objaviti obavijest … o zatvaranju Poziva, ako Fond raspoloživa sredstva dodijeli prije kraja 2019. godine.'', obavještavamo podnositelje da su temeljem zahtjeva poslanih Fondu do 11:53:35 sati 2. srpnja 2019. godine raspoloživa sredstva Poziva iskorištena, te se isti smatra zatvorenim.

Fond će Podnositeljima, koji su u navedenom vremenu poslali zahtjeve sa svom obveznom dokumentacijom, dostaviti Odluku o dodjeli sredstava i Ugovor o sufinanciranju, a Podnositeljima koji su ih dostavili s nepotpunom dokumentacijom, pisanu obavijest o razlozima njihovog neprihvaćanja.

Fond neće razmatrati zahtjeve ni njihove dopune poslane prije objave Poziva i nakon iskorištenja raspoloživih sredstava.

DIREKTOR

Dubravko Ponoš, mag. ing. el.

 

OBAVIJEST O ZATVARANJU POZIVA
PDF 303.5 kB