Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Obavijesti

OBAVIJEST svim jedinicama lokalne samouprave koje sudjeluju u projektu nabave spremnika

02.11.2020.

Dana 08. siječnja 2019. godine, ministar zaštite okoliša i energetike donio je Odluku o financiranju projektnog prijedloga „Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada“ (KLASA: 351-01/18-36/05, URBROJ: 517-09-1-2-1-19-19) kojom se odobrava Fondu, kao jedinom prihvatljivom prijavitelju na Poziv na dostavu projektnog prijedloga „Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada“ objavljenog u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. godine, financiranje prihvatljivih troškova projekta iz Kohezijskog Fonda u visini 85,0000000%.

Nakon pribavljanja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, dana 14. veljače 2019. godine sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada koji se financira iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine (KK. 06.3.1.09.0001).

Dosad su nabavljeni i isporučeni svi spremnici iz sljedećih grupa nabave:

Grupa 4.       Zvona (materijal izrade: metalna)

– u ovoj grupi nabavljena su „zvona“ od 2 do 2,5m3 i od 2,6 do 3,2 m3. Ukupno je nabavljeno 389 komada spremnika za 12 JLS-a.

U razdoblju od 02.09.2019. do 26.11.2019. isporučeno je svih ugovorenih 389 zvona za papir, staklo i plastiku za ukupno 12 jedinica lokalne samouprave – ISPORUKA ZAVRŠENA

Grupa 2.      Kontejneri (materijal izrade: polietilen visoke gustoće „HDPE“)

– u ovoj grupi nabavljeni su kontejneri od 770 l i 1100 l. Ukupno je nabavljeno 35.059 komada spremnika za 222 JLS-a.

U razdoblju od 22.01.2020. do 15.07.2020. isporučeno je svih ugovorenih 35.059 kontejnera za papir, plastiku, staklo, biootpad i reciklabilni otpad za ukupno 222 jedinice lokalne samouprave – ISPORUKA ZAVRŠENA

Grupa 3.       Kontejneri (materijal izrade: metalni)

– u ovoj grupi nabavljeni su kontejneri od 770 l i 1100 l. Ukupno je nabavljeno 6.840 komada spremnika za 69 JLS-a.

U razdoblju od 22.01.2020. do 21.07.2020. isporučeno je svih ugovorenih 6.840 kontejnera za papir, plastiku, staklo i biootpad za ukupno 69 jedinica lokalne samouprave – ISPORUKA ZAVRŠENA

Grupa 5.       Zvona (materijal izrade: poliesterski laminat ili jednakovrijedno)

– u ovoj grupi nabavljena su „zvona“ od 2 do 2,5m3 i od 2,6 do 3,2 m3. Ukupno je nabavljeno 5.572 komada spremnika za 41 JLS-a.

U razdoblju od 21.01.2020. do 22.07.2020. isporučeno svih ugovorenih 5.572 zvona za papir, staklo i plastiku za ukupno 41 jedinicu lokalne samouprave – ISPORUKA ZAVRŠENA

Dana 29. studenog 2019. godine Fond je objavio otvoreni postupak javne nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada (E-VV-11/2019/R4). Dokumentacijom o nabavi predmet nabave bio je podijeljen u 4 grupe nabave na sljedeći način:

Grupa 1-A.   Kante za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona

– u ovoj grupi nabavljaju se kante (materijal izrade: polietilen visoke gustoće „HDPE“, boja spremnika: plava) od 120 l, 240 l i 360 l. Ukupno se nabavlja 427.994 komada spremnika za 267 JLS-a.

Grupa 1-B.   Kante za odvojeno prikupljanje otpadne plastike

– u ovoj grupi nabavljaju se kante (materijal izrade: polietilen visoke gustoće „HDPE“, boja spremnika: žuta) od 120 l, 240 l i 360 l. Ukupno se nabavlja 507.349 komada spremnika za 286 JLS-a.

Grupa 1-C.   Kante za odvojeno prikupljanje biootpada

– u ovoj grupi nabavljaju se kante (materijal izrade: polietilen visoke gustoće „HDPE“, boja spremnika: smeđa) od 80 l, 120 l, 240 l i 360 l. Ukupno se nabavlja 136.497 komada spremnika za 93 JLS-a.

Grupa 1-D.   Kante za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada

– u ovoj grupi nabavljaju se kante (materijal izrade: polietilen visoke gustoće „HDPE“, boja spremnika: zelena s narančastim poklopcem) od 120 l, 240 l i 360 l. Ukupno se nabavlja 110.995 komada spremnika za 67 JLS-a.

Rok za dostavu ponuda bio je 27. travnja 2020. godine nakon čega je Povjerenstvo za pregled i ocjenu ponuda u propisanom roku i postupku, izradilo Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda s prijedlogom donošenja odluka.

Dana 30. srpnja 2020. godine Upravni odbor Fonda je na prijedlog Povjerenstva za pregled i ocjenu ponuda donio Odluke kojima je ovlastio Tajnicu Fonda Andreu Bartolić, dipl iur, ovlaštenoj po specijalnim punomoćima direktora Fonda, da po izvršnosti Odluka o odabiru za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada sklopi ugovore o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada s odabranim ponuditeljima i to za: 

Grupa 1-A.   Kante za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona s odabranom zajednicom ponuditelja: 1. član: Eol-ekos d.o.o., Ivana Milčetića 6, 51000 Rijeka i 2. član: MNG Plastik-Gogić d.o.o., Kralja Petra I bb, Inđija, Republika Srbija,

Grupa 1-B.   Kante za odvojeno prikupljanje otpadne plastike s odabranim ponuditeljem Gradatin d.o.o., Livadarski put 19, 10360 Sesvete,

Grupa 1-C.   Kante za odvojeno prikupljanje biootpada s odabranim ponuditeljem Gradatin d.o.o., Livadarski put 19, 10360 Sesvete,

Grupa 1-D.   Kante za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada s odabranim ponuditeljem CNM & Co d.o.o., Ružići 1a, 51213 Jurdani.

Odluke o odabiru ekonomski najpovoljnijih ponuditelja objavljene su 31. srpnja 2020. godine u EOJN, te je dana 29. listopada 2020. godine ishođena suglasnost Vlade Republike Hrvatske za sklapanje ugovora o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada s odabranim ponuditeljima. Početak isporuke očekuje se tijekom prosinca 2020. godine, odnosno siječnja 2021. godine.

Nakon sklapanja ugovora izradit će se Terminski plan isporuke spremnika po grupama nabave i po jedinicama lokalne samouprave koji će se objaviti na internetskim stranicama Fonda i koji će se redovito ažurirati.

Dopis prema JLS-informacija o nabavi za GRUPU 1,A,B,C,D
PDF 188.56 kB