Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Obavijesti

Objavljena Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže

13.08.2015.

Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže (NN 88/15)