Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Obavijesti

UPUTA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA OBEŠTEĆENJEM RADNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLOBEST D.D.

14.02.2020.

Zahtjev za obeštećenjem radnika trgovačkog društva Plobest d.d. podnosi se Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička 80, 10000 Zagreb, u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik ili putem pošte ili elektroničkim putem na mail adresu kontakt@fzoeu.hr, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. (Narodne novine broj 12/2020).

Prilozi koje je potrebno dostaviti uz Zahtjev, a u svrhu dokazivanja uvjeta iz članka 2. stavka 1. Zakona o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d., kada zahtjev ponosi radnik jesu:

1. dokaz da je podnositelj zahtjeva u trgovačkim društvima Plobest d.d. Ploče i/ili Plobest d.d. u stečaju u razdoblju od 08.10.1991.g. do 21.10.2002.g. proveo najmanje 5 godina radnog staža i to:

-  kopija radne knjižice ili elektronički zapis o radno-pravnom statusu

2. kopija osobne iskaznice (obje strane)

3. naziv banke i broj bankovnog računa (IBAN) za isplatu naknade

Prilozi koje je potrebno dostaviti uz Zahtjev, a u svrhu dokazivanja uvjeta iz članka 2. stavka 1. Zakona o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d., kada zahtjev ponosi nasljednik jesu:

1. dokaz da je prednik podnositelja zahtjeva u trgovačkim društvima Plobest d.d. Ploče i/ili Plobest d.d. u stečaju u razdoblju od 08.10.1991.g. do 21.10.2002.g. proveo najmanje 5 godina radnog staža i to:

-  kopija radne knjižice ili elektronički zapis o radno-pravnom statusu

2. kopija pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju (radi utvrđenja tko su nasljednici)

3. kopija osobne iskaznice nasljednika ili putovnice

4. naziv banke i broj bankovnog računa (IBAN) za isplatu naknade

 

Zakona o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d.: Narodne novine broj 13/20 link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_01_13_215.html

Obrazac Zahtjeva za obeštećenjem
PDF 230.72 kB