HR

Oporaba

Obrada EE otpada su postupci oporabe ili zbrinjavanja EE otpada i postupci pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja EE otpada.  

Obrađivač je obvezan bez naplate i uz ovjeru pratećeg lista sakupljača, preuzeti od sakupljača sav sakupljeni EE otpad te ga obraditi u skladu s odredbama Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom.

Obrađivač EE otpada je pravna ili fizička osoba-obrtnik koja sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom ima dozvolu za obavljanje djelatnosti obrade EE otpada.

Ovlašteni obrađivači u sustavu gospodarenja EE otpadom kojim upravlja Fond:  

Tvrtka CE-ZA-Ro d.o.o., 10090 Zagreb, Josipa Lončara 15, ovlašteni obrađivač 1., 4. i 5. kategorije EE otpada.


Tvrtka SPECTRA MEDIA d.o.o.,  10000 Zagreb, Gradišćanska 20, ovlašteni obrađivač 2. do 6. kategorije EE otpada.