HR

Oporaba

Oporabitelj ili reciklažer preuzima skupljene baterije i akumulatore od skupljača bez naknade i prilikom preuzimanja ovjerava prateći list.

Oporabitelj je pravna ili fizička osoba koja ima dozvolu za obavljanje djelatnosti obrade i recikliranja otpadnih baterija i akumulatora, ovlaštenik je koncesija i ima Ugovor s Fondom.

Detaljni zahtjevi u vezi obrade i recikliranja:

OBRADA

Obrada minimalno treba uključivati uklanjanje svih tekućina i kiselina.

Obrada i svako skladištenje, uključujući privremeno skladištenje, u objektima za obradu treba se odvijati na lokacijama s nepropusnim površinama i prikladnim vodonepropusnim pokrovom ili u prikladnim spremnicima.

RECIKLIRANJE

Procesi recikliranja trebaju postići sljedeću minimalnu učinkovitost  recikliranja:

  1. recikliranje 65% prosječne mase olovno-kiselih baterija i akumulatora, uključujući recikliranje sadržaja olova u najvećoj tehnički izvedivoj mjeri uz izbjegavanje prekomjernih troškova;
  2. recikliranje 75% prosječne mase nikal-kadmijskih baterija i akumulatora, uključujući recikliranje sadržaja kadmija u najvećoj tehnički izvedivoj mjeri uz izbjegavanje prekomjernih troškova; i
  3. recikliranje 50% prosječne mase ostalih otpadnih baterija i akumulatora.
 
Obrađivači otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora 3.10.2022.

Obrazac OBA2-1 (Izvješće ovlaštenika obrade i/ili recikliranja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora)