HR

Otpadna ambalaža izvan sustava povratne naknade

Sakupljanje otpadne ambalaže koja nije obuhvaćena sustavom povratne naknade je organizirano ili putem ugovora o obavljanju poslova sakupljanja otpadne ambalaže sklopljenima između Fonda i ovlaštenih sakupljača ili putem osoba koje obavljaju poslove obrade te su sukladno odredbama Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) ustrojile vlastitu sakupljačku mrežu kojom sakupljaju onu otpadnu ambalažu koju obrađuju na čitavom teritoriju Republike Hrvatske, neovisno o tome da li su sakupljačku mrežu ustrojili prilikom sklapanja ugovora o obavljanju poslova obrade sukladno ishođenom ovlaštenju temeljem Zakona o gospodarenju otpadom ili su se u Zakonom o gospodarenju otpadom propisanom roku uskladili s odredbom članka 97. stavka 11. istog Zakona kako bi im ugovori sklopljeni temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) ostali na snazi.