HR

Počinje sanacija jame Sovjak

02.02.2022.

U Viškovu je danas obilježen početak jednog od najvećih i najsloženijih projekata u području zaštite okoliša u Hrvatskoj – sanacija jame Sovjak.  Riječ je o prirodnoj krškoj vrtači u neposrednoj blizini obiteljskih kuća, a koja je u razdoblju od 1956. do 1990. godine korištena za odlaganje opasnog otpada iz industrije. Strategijom i planovima gospodarenja otpadom jama je označena kao „crna točka“, a njenu sanaciju vrijednu 390 milijuna kuna vodit će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Direktor Fonda Siniša Kukić je ovom prilikom izrazio zadovoljstvo te naglasio da je jedan od ciljeva njegovog mandata na čelu Fonda bio upravo početak radova na Sovjaku. „Ovo je kompleksan projekt te čestitam svima koji su do sada na njemu bili angažirani:  Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja koje je osiguralo EU sufinanciranje, Općini Viškovo, ali i svim građanima koji su sudjelujući na javnim savjetovanjima i tribinama dali konstruktivne prijedloge za poboljšanja projekta." Direktor Kukić je naveo kako je upravo uvažavajući zahtjeve lokalne zajednice, među ponuđenim rješenja odabrano ono koje su oni prihvatili. „Prilikom nabave izvođača radova uvjetovali smo najviše standarde te očekujemo maksimalan angažman, stručan i profesionalan pristup, poštivanje ugovorenih rokova, kao i osiguravanje svih mjera zaštite. Tijekom provedbe projekta, koji će trajati pet godina, bit ćemo u kontinuiranoj komunikaciji s lokalnim stanovništvom informirajući ih o tijeku sanacije. Svjesni da će oni podnijeti najveći teret, želimo biti otvoreni i dostupni za sva njihova pitanja.“ istaknuo je direktor Fonda te naglasio kako je sigurnost stanovništva na prvom mjestu.

S njim se složila i Sanja Udović, načelnica Općine Viškovo „Činjenica da su konačno provedeni svi postupci javne nabave i potpisani svi potrebni ugovori govori da sanacija konačno kreće. Okončanjem radova na sanaciji, koja neće biti ni laka ni jednostavna za nikoga od dionika ovog zahtjevnog projekta, a pogotovo za mještane Viškova, trajno će se ukloniti prijetnja okolišu i sve posljedice koje su naši mještani itekako osjećali posljednjih desetljeća. Nadam se da ćemo okončanjem sanacije zauvijek riješiti i ovaj ekološki problem na siguran i prihvatljiv način. Kao načelnica Viškova, od izvođača i investitora očekujem da se sanacija provede na siguran način i sa što manje utjecaja na mještane i okoliš te da se poštuju svi stručni i zakonom propisani uvjeti pod kojima sanacija mora biti izvedena.“ zaključila je.

Na obilježavanju početka projekta sanacije nazočio je i primorsko-goranski župan Zlatko Komadina, koji je zaštitu okoliša istaknuo kao jedan od najvažnijih prioriteta Županije. „S velikim nestrpljenjem smo čekali početak sanacije jame Sovjak, na žalost, desetljećima “crne točke”, koja svima nama služi kao upozorenje do čega može dovesti neodgovorno ponašanje svih koji su spremni u tuđe dvorište prebaciti problem. Nadam se da će, unatoč složenosti izvedbe, sanacija biti završena prema planu i u svim zadanih rokovima, dakle čim prije jer smo na ovaj trenutak predugo čekali. Iznos od 390 milijuna kuna  je velik, ali nije veći od dobrobiti za mještane Viškova i Rijeke, ali i cijele Primorsko-goranske županije, koja će napokon moći odahnuti kada se riješimo ove “crne rupe”.“

Državni tajnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Mile Horvat također je današnji početak sanacije prepoznao jedan od ključnih trenutaka za stanovnike Viškova i okolnog područja jer će se po njome riješiti veliki ekološki problem, koji ujedno predstavlja i jedan od najkompleksnijih i financijski najzahtjevnijih ekoloških projekata u Hrvatskoj. „Upravo je preko Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u sklopu Operativnog programa Konkurentnosti i kohezija osigurano 85% sredstava iz fondova Europske unije“, kazao je državni tajnik Horvat.

Maja Feketić, načelnica Fondovog Sektora za fondove EU u svojoj je prezentaciji pojasnila metodu i sam tijek sanacije te najavila kako će se prije prve faze radova, pristupiti projektiranju i ishođenju građevinskih dozvola te usklađivanju sa zahtjevima iz Rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš, uz odrađivanje hidrogeoloških istražnih radova. Sanacijom je predviđeno uklanjanje gornjih slojeva opasnog otpada iz jame, sve do tvrdog katrana, koji ne neće uklanjati jer će služiti kao nepropusna barijera u donjem sloju jame. Krajem godine trebalo bi započeti vađenje mekog katrana koje bi trebalo trajati oko dvije godine. Tijekom provedbe cijelog projekta predviđene su i odgovarajuće mjere za ublažavanje negativnih utjecaja, a postavit će se i dvije postaje za praćenje kakvoće kvalitete zraka. Sam završetak sanacije se očekuje u drugoj polovini 2026. godine, kada će prostor jame biti vizualno uklopljen u okolni teren, uz pomoć nasipa i projektiranog krajobraznog uređenja.

Više informacija