HR

Predstavljen projekt Ecomanager vrijedan 136 milijuna kuna

08.07.2022.

Ecomanager je jedan od četiri projekta za koja su Hrvatske šume putem Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Fonda za zaštitu okoliša osigurale sredstva iz europskih fondova. Povodom toga je u Zagrebu održana uvodna konferencija, koja je okupila sve dionike 136 milijuna kuna vrijednog projekta. Taj iznos investirat će se u održivo i učinkovito upravljanje šumskim dijelom Natura 2000 područja, kroz integraciju procesa planiranja u šumarstvu i zaštiti  prirode te izradu 167 programa gospodarenja šumsko-gospodarskim jedinicama. Kroz projekt su osigurane i dodatne edukacije zaposlenika o ostalim sastavnicama šumskih ekosustava te će se omogućiti direktna komunikacija s ostalim dionicima prilikom definiranja ciljeva i mjera očuvanja te kartiranja stanišnih tipova.
 
Nataša Dankić Sliepčević, voditeljica Fondovog Odjela za verifikaciju projekata zaštite okoliša i prirode u Posredničkom tijelu 2 je na konferenciji istaknula kako su Europski zeleni plan i EU strategija za bioraznolikost do 2030. prepoznali ulogu šuma, ali i doprinos šumara i cijelog vrijednosnog lanca koji se temelji na šumama u postizanju održivog i klimatski neutralnog gospodarstva do 2050., uz istodobno osiguravanje odgovarajuće zaštite postojećih ekosustava. „Projekti poput ovog, ali i ostala tri Naturavita, Fearlessa Velebit i Karlovac Karst na kojima PT2 Fonda surađuje s Hrvatskim šumama, ukupne vrijednosti oko milijardu kuna, u skladu su sa zelenim, održivim ciljevima. Samim tim će i doprinijeti očuvanju okoliša te brojnih biljnih i životinjskih vrsta koje čine našu zemlju posebnom i jedinstvenom.“, istaknula je Dankić Sliepčević.
 
Ravnatelj Uprave za zaštitu prirode ispred Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Igor Kreitmeyer izjavio je da znanstvena zajednica desetljećima ukazuje da ljudsko djelovanje premašuje kapacitet održivosti ekosustava. „Svi moramo napraviti više i izaći iz svoje zone komfora, načina na koji koristimo prirodne resurse. Ključni ciljevi koji su pred nama su zaštita 30 posto kopna i mora, što na kopnu već imamo ostvareno, ali i 10 posto pod strogu zaštitu. Ti visoki ciljevi za europski kontinent proizlaze iz činjenice da gotovo nema stope našeg europskog tla na koje čovjek nije zagazio i na neki način poremetio prirodne procese'', naglasio je Kreitmeyer.
 
Zadovoljstvo početkom projekta nije krio ni predsjednik Uprave Hrvatskih šuma Krunoslav Jakupčić.  „Ponosan sam na projekt Ecomanager koji najavljujemo, njegova je važnost iznimna i značaj koji će u provedbi ostvariti dio je naših razvojnih planova. Ecomanager podiže kvalitetu našeg rada i mogućnost raspolaganja resursima na viši nivo i to je upravo ono na čemu predano radimo“, izjavio je na otvaranju današnje konferencije.
 
Projekt se provodi na području RH, a sufinancira ga Europska unija iz Kohezijskog fonda Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.