HR

Propisi

Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom
Narodne novine 42/1448/14107/14, 139/1411/19 , 7/20

Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom
Narodne novine 74/07133/0831/09156/09143/1286/13

Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom („Narodne novine“, br. 42/14) osim odredbi članka 4. točke 11., 12., 13. i 14., članka 16., 17., 18., 18.a, 19., 20. i članka 21. stavka 1., 2. i 3., te Dodatka V. koji važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja novih ugovora za obavljanje usluge sakupljanja i obrade EE otpada u sustavu kojim upravlja Fond, sukladno Zakonu.