HR

Propisi

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
Pravilnik gospodarenju otpadnim gumama (NN 113/16)

Odluka o izmjenama naknada u gospodarenju otpadnim vozilima i otpadnim gumama NN (40/15, 57/20)

Europska Direktiva 1999/31/EC