HR

Sakupljanje

Otpadne baterije i akumulatori ne spadaju u komunalni otpad. Zakonski je propisano vraćanje otpadnih baterija i akumulatora u spremnike, na mjesto kupnje ili reciklažno dvorište.

Otpadne baterije i akumulatori moraju se skupljati odvojeno od komunalnih i ostalih vrsta otpada u posebno označene spremnike.

Sakupljači otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora dužni su bez naknade preuzeti otpadne prijenosne baterije i akumulatore od posjednika te ih predati obrađivaču otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora.

Sakupljači otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora 3.10.2022.
 
Obrazac OBA2 (Izvješće ugovornog sakupljača otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora)