HR

Svečano otvorenje Bikarca: pušten u probni rad prvi Centar za gospodarenje otpadom u Dalmaciji

21.12.2021.

Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Siniša Kukić sudjelovao je na otvorenju Bikarca, prvog Centra za gospodarenje otpadom u Dalmaciji, koji je tom prigodom pušten u probni rad.

Realizacijom ovog projekta stanovnici Šibenika, Knina, Drniša, Vodica, Skradina te općina Šibensko–kninske županije dobili su dugoročno kvalitetno rješenje za održiv sustav gospodarenja otpadom u skladu s najvišim standardima Europske unije.

Na današnjem svečanom otvorenju Bikarca sudjelovali su još ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije Velimir Žunac, gradonačelnik Grada Šibenika Željko Burić, službenica za privremeno obavljanje poslova pročelnika Šibensko-kninske županije Sanja Slavica Matešić, direktor Bikarca d.o.o. Robert Podrug i ostali uzvanici.

Ugovor za projektiranje i izvođenje radova izgradnje MBO postrojenja i pratećih objekata na CGO Bikarac, što uključuje izgradnju pretovarnih stanica i nabavku specijalne opreme, sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Grad Šibenik, a ukupna vrijednost je 245 milijuna kn.

„Danas je započela nova era u gospodarenju otpadom u cijeloj Šibensko-kninskoj županiji. Put do ovog modernog Centra za gospodarenje otpadom Bikarac nije bio ni jednostavan ni lagan i zato iskreno čestitam svima koji su uporno radili da se na Bikarcu izgradi ovako tehnološki moderno postrojenje. Osim stručne podrške Fond je osigurao i skoro 60 milijuna kako bi se zaokružila financijska konstrukcija ovog 245 milijuna kuna strateški vrijednog projekta“, istaknuo je direktor Fonda Siniša Kukić.

Tom prigodom ministar Ćorić je izrazio zadovoljstvo ovako učinkovitim sustavom gospodarenja otpadom i dodao: „Šibensko-kninska županija u budućnosti će gospodariti otpadom na znatno bolji i optimalniji način u odnosu na najveći dio Republike Hrvatske i time Šibenik i Šibensko- kninska županija mogu biti primjer drugima. Ovaj biser Dalmacije obiluje zaštićenim područjima i turistička djelatnost mu je neizmjerno bitna te na ovaj način optimiziraju jedan vrlo bitan segment svog funkcioniranja.“

"Otvorenje postrojenja na Bikarcu nije samo pitanje komunalne usluge, ovo je pitanje kvalitete života i Šibenik se među rijetkim gradovima u Hrvatskoj može pohvaliti modernim kompleksom koji će pomoći u uspostavi ekološki učinkovitog sustava zbrinjavanja otpada", izjavio je gradonačelnik Šibenika Željko Burić.

Izgradnja MBO postrojenja (mehaničko-biološka obrada otpada) druga je faza izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Bikarac. U sklopu prve faze projekta sanirano je i zatvoreno postojeće odlagalište te izgrađeno novo sanitarno odlagalište. U sklopu druge faze, uz izgradnju i opremanje MBO postrojenja, izgrađene su dvije pretovarne stanice, nabavljena specijalna oprema i vozila, izgrađena odlagališna ploha sa sustavom odvodnje procjednih i oborinskih voda, interne prometnice cesta, upravna zgrade s parkiralištem te trafostanice.

Trenutno se na Bikarac dovozi oko 70.000 tona otpada, od čega preko 40.000 tona komunalnog otpada. Kada CGO Bikarac započne s radom, ulazni kapacitet MBO postrojenja moći će obraditi i do 50 000 tona/godišnje. Kao nusprodukt gospodarenja komunalnim otpadom na CGO Bikarac dobit će se: izdvojeni iskoristivi otpada (papir, plastika, metal, staklo), stabilizirani biorazgradivi otpad upućen na odlaganje, gorivo iz otpada (kruto oporabljeno gorivo (SRF) za korištenje u energanama ili cementarama) i kompost od biootpada.

„Šibensko-kninska županija u 2021. godini dobila je moderan Centar za gospodarenje otpadom koji će svim stanovnicima županije osigurati kvalitetan sustav gospodarenja otpadom. Centar će riješiti gospodarski, ekonomski i ekološki problem gospodarenja otpadom u županiji i svim stanovnicima osigurati bolju kvalitetu života. Osiguranjem pravilnog gospodarenja otpadom svi zajedno možemo pridonijeti učinkovitom iskorištavanju resursa te održivom rastu gospodarstva županije, što nam je svima prioritet“, izjavio je direktor Bikarca Robert Podrug.