HR

Usluge čišćenja ureda

PREDMET NABAVE: Usluge čišćenja ureda
 
U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) dana 20.7.2022. g. objavljena je obavijest o nadmetanju za predmet nabave: „Usluge čišćenja ureda“
 
Datum slanja na objavu:                                           19.7.2022.
 
 
Broj objave u EOJN RH:                                           2022/S 0F2-0029063
Datum objave:                                                          20.7.2022.
 
Evidencijski broj nabave:                                          E-MV-10/2022
 
Procijenjena vrijednost nabave:                                500.000,00 kn bez PDV-a
 
Rok za dostavu ponuda:                                        10.8.2022. do 13:00 sati.
 
 
 
Detalje o objavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) možete vidjeti ovdje .