HR

Vlada RH imenovala Alenku Košiša Čičin - Šain v.d. direktora Fonda

19.05.2022.

Na današnjoj sjednici Vlade RH, mr. sc. Alenka Košiša Čičin-Šain je, zbog isteka mandata, razriješena dužnosti zamjenice direktora Fonda te je istovremeno imenovana vršiteljicom dužnosti direktora Fonda do imenovanja direktora temeljem provedenog javnog natječaja, najduže do godinu dana.