HR

Za razne projekte komunalnih društava u ovoj godini osigurano oko 300 milijuna kuna

30.03.2022.

Na sjednici Grupacije održavanja čistoće Hrvatske gospodarske komore predstavljene su aktivnosti koje Fond u ovoj godini planira realizirati u cilju unaprjeđivanja sustava gospodarenja otpadom. Direktor Fonda Siniša Kukić izrazio je zadovoljstvo što se na skupu okupio veliki broj sudionika te istaknuo dobru suradnju koju Fond ima s komunalnim tvrtkama širom Hrvatske.

„Nastojimo prepoznati potrebe svakog komunalnog društva, kao i specifičnosti s kojima se isti susreću na području svojih gradova i općina. Na osnovu saznanja i potreba na terenu, osmišljavamo i naše javne pozive i natječaje“, rekao je direktor Kukić. Dodao je kako će Fond i ove godine za projekte na koje će se izravno ili preko svojih jedinica lokalne samouprave moći javiti komunalna društva osigurati oko 300 milijuna kuna.  

Prezentaciju o mogućnostima sufinanciranja komunalne infrastrukture te ostalim novinama u sustavu gospodarenja posebnim kategorijama otpada na skupu su održali načelnici Fondovih sektora Aleksandra Čilić i Zvonimir Majić.

Načelnica Čilić je istaknula kako je u suradnji s komunalnim društvima uspješno okončan veliki projekt nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada sufinanciran iz EU fondova te da je glavnina spremnika već podijeljena građanima na korištenje. Također je istaknula pomoć koju je Fond pružio komunalnim društvima na potresom pogođenom području te pohvalila solidarnost ostalih komunalnih društava koji su također, u skladu sa svojim mogućnostima, pomogli kolegama na terenu. Najavila je kako će se većina prošlogodišnjih programa nastaviti i u ovoj godini. „U veljači je otvoren Javni poziv za sanaciju divljih odlagališta, kao i onaj za uklanjanje auto olupina s otoka. Tu posebno apeliram na „otočne“ komunalce da u što većoj mjeri prijave lokacije na kojima se nalaze odbačene auto olupine, kako bi se iste uklonile iz okoliša.“, rekla je Čilić.

Načelnik Sektora za posebne kategorije otpada Zvonimir Majić je istaknuo kako Fond ima dobro uhodani sustav sakupljanja i oporabe otpadnih vozila te da će se automobili prikupljeni u ovakvim eko-akcijama zbrinuti kod ovlaštenih oporabitelja. Prisutnima je pojasnio i aktivnosti koje će Fond poduzimati, sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom, u cilju unapređivanja sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada. Naveo je kako sustavi poput gospodarenja EE otpadom, otpadnim gumama, automobilima te ambalažom koja je u sustavu povratne naknade ostvaruju propisane ciljeve. Za neke kategorije potrebno je povećati i unaprijediti kapacitete za recikliranje odvojeno sakupljenih vrsta otpada pa će Fond tijekom ove godine objaviti i javni poziv za provedbu takvih aktivnosti.

Načelnik Majić je naveo kako su, sukladno zakonskim odredbama, kao savjetodavna tijela Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Fonda osnovani i savjeti za posebne kategorije otpada. Čine ih razni zainteresirani dionici, koji iznose preporuke i prijedloge o mjerama u sustavima posebnih kategorija otpada i tržištu sekundarnih sirovina.

Državni tajnik Mile Horvat rekao je kako Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja intenzivno radi na novim provedbenim propisima, te istaknuo kako se zadnjih nekoliko godina bilježi trend porasta sakupljanja odvojeno prikupljenog otpada.  Naveo je kako će se osim nacionalnih sredstva Fonda, za projekte gospodarenja otpadom moći koristiti i sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.