HR

Završen projekt sanacije odlagališta otpada Orl u Ferdinandovcu

24.05.2022.

Predstavnici Fonda sudjelovali su na obilježavanjima završetaka projekta sanacije odlagališta otpada „Orl“ u Ferdinandovcu. Radovi na sanacijama odlagališta sufinancirani su najvećim dijelom iz europskog Kohezijskog fonda, a dio sredstava osigurao je i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
 
„Kako je riječ o investiciji - od gotovo 15 milijuna kuna, drago mi je da smo uz pomoć bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda u iznosu od skoro 13 milijuna kuna, što je 85 posto, uspjeli zatvoriti odlagalište. Fond je također sudjelovao u sufinanciranju ovog projekta u iznosu od 1,5 milijuna kuna te Općina Ferdinandovac sa 750 tisuća kuna uz zajednički cilj očuvanja zdravlja građana i smanjenja negativnog utjecaj na okoliš. Također, Fond je osigurao u 100 postotnom iznosu, što je više od 420 tisuća kuna, pripremu projektne i studijske dokumentacije kako bi se projekt mogao prijaviti za sufinanciranje iz EU Kohezijskog Fonda”, rekla je načelnica Sektora za EU fondove Maja Feketić.
 
Ispred Koprivničko-križevačke županije prisustvovali su zamjenik župana Ratimir Ljubić i pročelnik Marijan Štimac.
 
Kako je izvijestio općinski načelnik Vjekoslav Maletić, projekt vrijedan gotovo 15 milijuna kuna je završen u roku od dvije godine od potpisivanja ugovora. Nakon tehničkog pregleda odlagalište je dobilo i uporabnu dozvolu.
 
„Sanacijom odlagališta otpada uklonili su se negativni učinci odlaganja otpada, zaštitile podzemne i površinske vode, ljudsko zdravlje i okoliš te regeneriralo zemljište“, naglasio je načelnik Maletić te dodao da se razmišlja i o projektu fotonaponske elektrane koja bi se postavila na prostoru predmetne zemljišne parcele.
 
Zamjenik Ljubić je čestitao na završetku projekta te istaknuo važnost očuvanja okoliša i efikasnog sustava gospodarenja otpadom s posebnim naglaskom na još veću implementaciju procesa razvrstavanja otpada u zajednici, ponovnu uporabu sirovina i uspostavu kružnog gospodarstva u jedinicama lokalne i regionalne samouprave.