potražite nas

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Environmental protection and energy efficiency Fund

Ksaver 208
10000 Zagreb
OIB:
85828625994
IBAN:
HR63 2390 0011 1003 14066

tel:
01/ 5391 800
fax:
01/ 5391 810

e-mail:
kontakt@fzoeu.hr

Besplatna info linija
za energetsku učinkovitost:
0800 200 170
(radnim danom 9-15h)

 

Dobro došli!

Na ovim stranicama možete naći zanimljive podatke o naknadama koje plaćaju onečišćivači i korisnici okoliša, posebnim naknadama koje plaćaju vlasnici i ovlaštenici prava na vozila na motorni pogon, propise koji uređuju ustrojstvo, djelatnost i način rada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te podatke o prikupljanju i korištenju sredstava kojima raspolaže Fond za financiranje projekata, programa i drugih aktivnosti u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

Rad Fonda je transparentan i javan. Ako imate pitanja o radu i poslovanju Fonda možete ih postaviti, a službenici Fonda dati će odgovor na svako vaše pitanje.

 

IZMJENE I DOPUNE GODISNJEG PROGRAMA RASPISIVANJA JAVNIH POZIVA I NATJECAJA U 2014. GODINI

OBAVIJEST o zatvaranju JAVNOG POZIVA za neposredno sufinanciranje projekata zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti
OBAVIJEST o zatvaranju JAVNOG POZIVA za neposredno sufinanciranje projekata poticanja održivog razvoja ruralnog prostora
OBAVIJEST o zatvaranju JAVNOG POZIV za neposredno sufinanciranje poticanja obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija u području zaštite okoliša i prirode IZMJENA Javnog poziva za neposredno sufinanciranje poticanja obrazovnih, istrazivackih i razvojnih studija u podrucju zastite okolisa i prirode
Uskoro kraj jednog od najvećih projekata čišćenja okoliša u Hrvatskoj
OBAVIJEST o zatvaranju JAVNOG POZIVA za sufinanciranje provedbe projekata energetski učinkovite i ekološke javne ili vanjske rasvjete
OBAVIJEST o zatvaranju JAVNOG POZIVA za sufinanciranje nabave električnih i hibridnih vozila (trgovačka društva i obrti)
OBAVIJEST o zatvaranju JAVNOG POZIVA za sufinanciranje nabave električnih i hibridnih vozila (građani)
10,7 milijuna kuna za izgradnju najveće pretovarne stanice u Istri
Održana tribina o energetskoj obnovi kuća u Puli
Fond sufinancirao nabavu hibridnih kamiona
Fond potiče zapošljavanje osoba s invaliditetom
ODLUKA o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i enregetsku učinkovitost za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva (udruga) u području zaštite okoliša i prirode
ODLUKA Upravnog odbora o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i enregetsku učinkovitost za sufinanciranje projekata zadruga hrvatskih branitelja u području zaštite okoliša
ODLUKA o Odabiru korisnika sredstava Fonda za sufinanciranje projekata organizacija civilnog drustva (udruga) u podrucju energetske ucinkovitosti i obnovljivih izvora energije
ODLUKA po prigovorima na Natjecaj za sufinanciranje obrazovnih, istrazivackih i razvojnih studija, projekata, programa i dr. aktivnosti u podrucjima energetske ucinkovitosti i obnovljivih izvora energije
Izmjena Javnog poziva za neposredno sufinanciranje građana dodjelom donacija za kupnju elektricnih i hibridnih vozila (kategorije m1 i n1)
Izmjena javnog poziva za neposredno sufinanciranje trgovackih društava i obrta dodjelom subvencija za kupnju elektricnih i hibridnih vozila (kategorije m1 i n1)
Izmjena Javnog poziva za neposredno sufinanciranje poticanja obrazovnih, istrazivackih i razvojnih studija u podrucju zastite okolisa i prirode
Sanacije odlagališta otpada u Samoboru, Pakracu i Semeljcima vrijedne više od 130 milijuna kuna

PLAN PROVEDBE MJERA GOSPODARENJA OTPADOM NAKON POPLAVE NA PODRUCJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ZUPANIJE

PLAN PROVEDBE MJERA GOSPODARENJA OTPADOM NAKON POPLAVE NA PODRUCJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ZUPANIJE (DOPUNA 1)

OBAVIJEST o zatvaranju JAVNOG POZIVA za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekte energetski učinkovite i ekološke javne ili vanjske rasvjete
OBAVIJEST o javnom pozivu za sufinanciranje nabave električnih i hibridnih vozila
50 milijuna kuna pomoci Fonda za sanaciju poplavljenih podrucja
BROŠURA: Sufinanciranje energetskog certificiranja i energetske obnove visestambenih zgrada
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, putem Aukcijskog centra-Auto Klarić d.o.o., prodaje radne strojeve, postrojenja i opremu u vlasništvu Fonda.
Fond sufinanira obnovu škola i domova zdravlja u Osječko-baranjskoj županiji
Na regionalnom skupu Fonda u Metkoviću predstavljene mogućnosti sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti

prezentacije:

Dan planeta Zemlje 2014.
Objavljeni javni pozivi za sufinanciranje nabave električnih i hibridnih vozila -besplatni info tel. : 0800 200 170
Dogovoreni novi projekti gospodarenja otpadom u Čakovcu
Održan treći regionalni skupu Fonda na kojem su predstavljene mogućnosti sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti

prezentacije:

Profesori geografije na radionici Zeleni ured
Na drugom regionalnom skupu Fonda predstavljene mogućnosti sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti

prezentacije:

Na prvom regionalnom skupu Fonda najavljeni novi poticaji za projekte energetske učinkovitosti

prezentacije:

42 novigradska kućanstva grijat će se na sunce i biomasu
Odluka UO o odabiru korisnika sredstava UNIDO
Građanima i tvrtkama poticaji za nabavu hibridnih i električnih vozila
Fond ulaže u energetsku učinkovitost MORH-ovih objekata
Braniteljski eko proizvodi postaju prepoznatljivi brand naše turističke ponude
Odluka o cijeni preuzimanja otpadne ambalaže za obradu u 2014.god.
Uputa za obračun zakonskih zateznih kamata za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine
UPUTE OBVEZNICIMA PLACANJA
Uputa o uvjetima i načinu odobravanja odgode izvršenja rješenja s osnova naplate naknada Fonda, te otpisa dospjelog duga


posebne kategorije otpada
POTICANJE ENERGETSKE UCINKOVITOSTI U HRVATSKOJ
korisni linkovi
>
Ministarstvo zastite okolisa i prirode
>
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredjenja
>
Ministarstvo gospodarstva
>
Agencija za zastitu okolisa
>
UNDP

© ADOR Internet & Multimedia