potražite nas

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Environmental Protection and Energy Efficiency Fund

Ksaver 208
10000 Zagreb
OIB:
85828625994
IBAN:
HR63 2390 0011 1003 14066

tel:
01/ 5391 800
fax:
01/ 5391 810

e-mail:
kontakt@fzoeu.hr

 

Dobro došli!

Na ovim stranicama možete naći zanimljive podatke o naknadama koje plaćaju onečišćivači i korisnici okoliša, posebnim naknadama koje plaćaju vlasnici i ovlaštenici prava na vozila na motorni pogon, propise koji uređuju ustrojstvo, djelatnost i način rada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te podatke o prikupljanju i korištenju sredstava kojima raspolaže Fond za financiranje projekata, programa i drugih aktivnosti u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

Rad Fonda je transparentan i javan. Ako imate pitanja o radu i poslovanju Fonda možete ih postaviti, a službenici Fonda dati će odgovor na svako vaše pitanje.

 

*** GODIŠNJI PROGRAM RASPISIVANJA JAVNIH POZIVA I NATJEČAJA U 2014.god. - FZOEU ***
Objavljeni javni pozivi za sufinanciranje nabave električnih i hibridnih vozila
Dogovoreni novi projekti gospodarenja otpadom u Čakovcu
Održan treći regionalni skupu Fonda na kojem su predstavljene mogućnosti sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti

prezentacije:

Odluka o odabiru korisnika sredstava Fonda - energetska učinkovitost u gradskom prometu
Odluka po prigovorima na Odluku Upravnog odbora Fonda o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja energetskih pregleda građevina i energetskog certificiranja zgrada
Odluka o odabiru korisnika sredstava Fonda - edukacija vozača o elementima eko vožnje
Odluka o odabiru korisnika sredstava Fonda - sufinanciranje aktivnosti u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
Profesori geografije na radionici Zeleni ured
Na drugom regionalnom skupu Fonda predstavljene mogućnosti sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti

prezentacije:

Na prvom regionalnom skupu Fonda najavljeni novi poticaji za projekte energetske učinkovitosti

prezentacije:

42 novigradska kućanstva grijat će se na sunce i biomasu
Odluka UO o odabiru korisnika sredstava UNIDO
Građanima i tvrtkama poticaji za nabavu hibridnih i električnih vozila
Fond ulaže u energetsku učinkovitost MORH-ovih objekata
Braniteljski eko proizvodi postaju prepoznatljivi brand naše turističke ponude
Odluka o cijeni preuzimanja otpadne ambalaže za obradu u 2014.god.
Uputa za obračun zakonskih zateznih kamata za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine
UPUTE OBVEZNICIMA PLACANJA
Uputa o uvjetima i načinu odobravanja odgode izvršenja rješenja s osnova naplate naknada Fonda, te otpisa dospjelog duga


posebne kategorije otpada
POTICANJE ENERGETSKE UCINKOVITOSTI U HRVATSKOJ
korisni linkovi
>
Ministarstvo zastite okolisa i prirode
>
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredjenja
>
Ministarstvo gospodarstva
>
Agencija za zastitu okolisa
>
UNDP

© ADOR Internet & Multimedia