potražite nas

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Environmental protection and energy efficiency Fund

Radnička cesta 80
10000 Zagreb
OIB:
85828625994
IBAN:
HR63 2390 0011 1003 14066

tel:
01/ 5391 800
fax:
01/ 5391 810

e-mail:
kontakt@fzoeu.hr

Besplatna info linija
za energetsku učinkovitost:
0800 200 170
(radnim danom 9-15h)

 

Dobro došli!

Na ovim stranicama možete naći zanimljive podatke o naknadama koje plaćaju onečišćivači i korisnici okoliša, posebnim naknadama koje plaćaju vlasnici i ovlaštenici prava na vozila na motorni pogon, propise koji uređuju ustrojstvo, djelatnost i način rada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te podatke o prikupljanju i korištenju sredstava kojima raspolaže Fond za financiranje projekata, programa i drugih aktivnosti u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

Rad Fonda je transparentan i javan. Ako imate pitanja o radu i poslovanju Fonda možete ih postaviti, a službenici Fonda dati će odgovor na svako vaše pitanje.

 

OBAVIJEST: Informacije o energetskoj obnovi obiteljskih kuća možete dobiti svakim radnim danom od 9-15 sati na besplatnoj info liniji 0800 200 170 ili upit možete proslijediti mailom na obiteljske-kuce@fzoeu.hr

GODIŠNJI PROGRAM RASPISIVANJA JAVNIH POZIVA I NATJEČAJA U 2015. GODINI

LAKŠE DO BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA ENERGETSKU OBNOVU KUĆA - Vlada RH na današnjoj sjednici objavila izmjene Programa energetske obnove obiteljskih kuća
OBAVIJEST o otvaranju Javnog poziva (EnU-1/2015) za neposredno sufinanciranje pregleda sustava javne rasvjete
OBAVIJEST o otvaranju Javnog poziva (EnU-2/2015) za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije energetski učinkovite i ekološke javne i vanjske rasvjete
OBAVIJEST o otvaranju Javnog poziva (EnU-7/2015) za neposredno sufinanciranje energetskih pregleda zgrada i građevina i uvođenja sustava gospodarenja (upravljanja) energijom u skladu sa normom HRN EN ISO50001 u malim i srednjim poduzećima i kod fizičkih osoba (obrta)
OBAVIJEST o otvaranju Javnog poziva (EnU-6/2015) za neposredno sufinanciranje energetskih pregleda zgrada i građevina i uvođenja sustava gospodarenja (upravljanja) energijom u skladu sa normom HRN EN ISO50001 u velikim poduzećima
OBAVIJEST o zatvaranju Javnog poziva za neposredno sufinanciranje nabave komunalnih vozila (ZO-10/2015)
OBAVIJEST - Objavljen poziv energetskim certifikatorima
JAVNE TRIBINE – KAKO DO SREDSTAVA ZA PROJEKTE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI. Više...
Objavljeni dobitnici natječaja Moj Zaba Start
Udrugama osigurana bespovratna sredstva za projekte zaštite okoliša
VOZIMO EKONOMIČNO - OSTVARITE DO 40% BESPOVRATNIH DRŽAVNIH POTICAJA ZA KUPNJU ELEKTRIČNOG ILI HIBRIDNOG VOZILA
U 2015. naglasak na projektima energetske učinkovitosti za turistički sektor
Predstavljeni projekti energetske učinkovitosti namijenjeni poslovnom sektoru
Odluka o odabiru korisnika i dodjeli sredstava FZOEU radi sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti u industriji (2014.god.)
Objavljen poziv za dostavu projektnih prijedloga ERA-Net Smart Grids Plus
Za projekte obnovljivih izvora energije u turističkom sektoru osigurano 13 milijuna kuna bespovratnih sredstava
U Splitu održane radionice o mogućnostima sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti u turističkom sektoru te o energetskoj obnovi višestambenih zgrada

prezentacije:

U Osijeku održana radionica o energetskoj obnovi višestambenih zgrada Upraviteljima i suvlasnicima zgrada predstavljeni natječaj i javni pozivi za sufinanciranje višestambenih zgrada
Za projekte zaštite okoliša i energetske učinkovitosti osigurano 600 milijuna kuna bespovratnih sredstava
Uputa o uvjetima i načinu odobravanja odgode izvršenja rješenja s osnova naplate naknada FZOEU, te otpisa dospjelih dugovanja
Više od 100 milijuna kuna za energetsku obnovu višestambenih zgrada
Obavijest obveznicima plaćanja naknada za gospodarenje posebnim kategorijama otpada


posebne kategorije otpada
POTICANJE ENERGETSKE UCINKOVITOSTI U HRVATSKOJ
korisni linkovi
>
Ministarstvo zastite okolisa i prirode
>
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredjenja
>
Ministarstvo gospodarstva
>
Agencija za zastitu okolisa
>
UNDP

© ADOR Internet & Multimedia