Na početnu stranicu
aktivnosti
arhiva

 

UPUTE I INFORMACIJE ZA PRIMJENU PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADNIM GUMAMA

Klasa: 351-04/06-12/018
Ur.broj:563-03-RP-06-1
Zagreb, 26. svibanj 2006. godine

Radi primjene Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama daju se sljedece informacije i upute:

 1. Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama („Narodne novine“ broj 40/06) stupio je na snagu 20. travnja 2006. godine.

 2. Skupljanjem otpadnih guma (skupljanje, privremeno skladištenje i razvrstavanje radi reciklaže) mogu se baviti pravne i fizicke osobe koje imaju dozvolu za obavljanje djelatnosti skupljanja otpadnih guma i koje su ovlaštenici koncesije za skupljanje otpadnih guma koju izdaje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uredenja i graditeljstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

  Ovlašteni skupljaci ce preuzimati otpadne gume od posjednika otpadnih guma (vulkanizera ili drugih pravnih i fizickih osoba koje posjeduju otpadne gume nastale obavljanjem djelatnosti).

  Natjecaj za koncesiju Ministarstvo ce objaviti do konca svibnja ove godine.

  Skupljanjem otpadnih guma ne mogu se baviti pravne i fizicke osobe koje nemaju dozvolu i koncesiju.

 3. Oporabom otpadnih guma mogu se baviti ovlašteni oporabitelji otpadnih guma.

  Ovlašteni oporabitelji su pravne i fizicke osobe koje imaju dozvolu za obavljanje djelatnosti oporabe otpadnih guma i ovlaštenici su koncesije za oporabu otpadnih guma.

  Koncesiju za oporabu otpadnih guma daje Ministarstvo.

  Oporaba otpadnih guma obavlja se radi korištenja u materijalne svrhe (prerada otpadne gume u sirovinu ili gotov proizvod) ili u energetske svrhe (korištenje kao alternativno gorivo).

  Oporabom otpadnih guma ne mogu se baviti pravne i fizicke osobe koje nemaju dozvolu i koncesiju.

 4. Pravilnik o otpadnim gumama ne propisuje da ovlašteni skupljaci preuzimaju otpadne gume od gradana uz placanje naknade, stoga se aktivnosti nece organizirati. Apelira se na gradane da ne skupljaju otpadne gume, posebno da ih ne odlažu u garaže, podrume, potkrovlja i na druga mjesta s obzirom da tako odložene gume predstavljaju opasnost za okoliš (požar i sl.).

 5. Iznimno, Fond u suradnji s Ministarstvom može organizirati u kracim vremenskim razdobljima skupljanje odbacenih otpadnih guma uz placanje naknade isporuciteljima prema kriterijima koje zajednicki dogovaraju Fond i Ministarstvo. Te aktivnosti se nece organizirati u tijeku ove godine.

 6. Radi obracuna naknada koje placaju obveznici placanja naknade za gospodarenje otpadnim gumama (proizvodac i/ili uvoznik guma) uvoznici su dužni dostaviti Fondu izvješca o uvozu guma odnosno vozila i letjelica ciji su sastavni dio gume za razdoblje od 20. travnja do 31. svibnja 2006. godine, i to na obrascu IU/PG i IUA koji su sastavni dio Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama. Obveznici placanja naknada (uvoznici guma, osobnih automobila, autobusa, teretnih automobila, radnih strojeva, radnih vozila i traktora, zrakoplova i drugih letjelica i kompleta kotaca) dužni su izvješce dostaviti najkasnije do 6. lipnja 2006. godine.

 7. Obrazac izvješca koji dostavljaju obveznici placanja naknada (IU/PG i IUA).

DIREKTOR:

Vinko Mladineo, dipl.iur.posebne kategorije otpada
korisni linkovi
>
Ministarstvo zastite okolisa i prirode
>
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredjenja
>
Ministarstvo gospodarstva
>
Agencija za zastitu okolisa

Stranicu natrag Na vrh stranice Na početnu stranicu