Na početnu stranicu
aktivnosti
arhiva

 

Zagreb, 03. svibnja 2011. god.

Priopćenje za javnost

DONEŠENA ODLUKA O KONAČNOJ SANACIJI MRAVINAČKE KAVE

Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj 28. travnja 2011. godine Odluku o konačnoj sanaciji Mravinačke kave u Mravincu, te dala suglasnost Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na sklapanje Ugovora s izvođačem radova na procijenjeni iznos od 18 milijuna kuna ( bez PDV-a).

Fond se obvezuje odmah provesti postupak javne nabave uz obvezu angažiranja 32 bivša radnika Salonita d.d. Vranjic u stečaju, sukladno popisu Hrvatske udruge sindikata te predvidjeti troškove za njihove plaće. Konačna sanacija Mravinačke kave provest će se uz poštivanje mjera zaštite okoliša, zaštita pojedinih sastavnica okoliša i zaštita od utjecaja pojedinih opterećenja na okoliš, te sukladno propisima iz područja prostornog uređenja i gradnje.posebne kategorije otpada
korisni linkovi
>
Ministarstvo zastite okolisa i prirode
>
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredjenja
>
Ministarstvo gospodarstva
>
Agencija za zastitu okolisa

Stranicu natrag Na vrh stranice Na početnu stranicu