Na početnu stranicu
potražite nas

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Environmental protection and energy efficiency Fund

Radnička cesta 80
10000 Zagreb
OIB:
85828625994
IBAN:
HR63 2390 0011 1003 14066

tel:
01/ 5391 800
fax:
01/ 5391 810

e-mail:
kontakt@fzoeu.hr

Besplatna info linija
za energetsku učinkovitost:
0800 200 170
(radnim danom 9-15h)

 

Na ovoj stranici možete pronaći informacije vezane za javnu nabavu ...

* Na stranicama Fonda ne vodi se evidencija zainteresiranih gospodarskih subjekata u smislu Zakona o javnoj nabavi jer se ista vodi u EOJN, te se upućuju ponuditelji na stranicu EOJN radi preuzimanja dokumentacije i vođenja zakonske evidencije zbog kasnijih eventualnih dodatnih informacija (ispravaka) o nadmetanju.

Javna nabava


Podaci o javnom naručitelju:
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
Radnička cesta 80, 10 000 ZAGREB,
OIB: 85828625994,
Internet adresa: www.fzoeu.hr


Ured za kontakt: Samostalna služba za nabavu
e-mail:nabava@fzoeu.hr
Ivan Žilić, dipl.oec.
Telefon: 01/ 5391 942
Telefaks:01/ 5391 810


IZJAVA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA


Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 90/11 i 83/13) objavljujemo da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13. Zakona sa;sljedećim gospodarskim subjektima:

• AUDENTA SAVJETOVANJE d.o.o., Zagreb, Savska cesta 141, OIB 69216703501Postupci u tijeku:


• Licenca za programsko rješenje za provedbu mjere poticanja energetski učinkovitih kućanskih uređaja
• Pretplata na najnovije verzije Microsoft paketa OVS
• Održavanje Konto programa
• Usluga izrade medijske strategije, medijskog planiranja i zakupa medija za potrebe marketinške kampanje promicanja sustavnog gospodarenja otpadom i energetske učinkovitosti u Republici HrvatskojLicenca za programsko rješenje za provedbu mjere poticanja energetski učinkovitih kućanskih uređaja


Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 143/13 i Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1678/2013 „Narodne novine“ broj 13/2014) i Naputka za postupanje u postupcima nabave (Klasa: 024-04/14-02/14, Urbroj: 563-10/148-14-2) od 22. prosinca 2014. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, MB: 1781286, OIB: 85828625994, objavljuje da je u tijeku postupak nabave s ciljem sklapanja ugovora o nabavi licence za programsko rješenje za provedbu mjere poticanja kupnje energetski učinkovitih kućanskih uređaja, s jednim gospodarskim subjektom - najpovoljnijim ponuditeljem, sukladno uvjetima i zahtjevima iz Poziva na dostavu ponuda.


CPV oznaka predmeta nabave: 48000000-8
CPV opis predmeta nabave: Programski paketi i informacijski sustavi
Procijenjena vrijednost nabave: 195.000,00 kn bez PDV-a
Evidencijski broj nabave: E-BAG-79/2015
Pretplata na najnovije verzije Microsoft paketa OVS


Na temelju članka 22. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/2011 i 83/13, 143/13, 13/14) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, MB: 1781286, OIB:85828625994, objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora o nabavi pretplate na najnovije verzije Microsoft paketa OVS, s jednim gospodarskim subjektom - najpovoljnijim ponuditeljem, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.


CPV oznaka predmeta nabave: 48000000-8
CPV opis predmeta nabave: Programski paketi i informacijski sustavi
Procijenjena vrijednost nabave: 700.000,00 kn bez PDV-a,
Evidencijski broj nabave: E-MV-2/2015
Broj dokumenta: 2015/S 002-0003227
Datum objave u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina: 27.01.2015.
Toneri


Na temelju članka 22. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/2011 i 83/13, 143/2013, 13/14) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, MB: 1781286, OIB:85828625994, objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora s jednim gospodarskim subjektom - najpovoljnijim ponuditeljem, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.


CPV oznaka predmeta nabave: 30125100-2
CPV opis predmeta nabave: Patrone s tonerom
Procijenjena vrijednost nabave: 255.578,00 kn bez PDV-a
Evidencijski broj nabave: E-MV-7/2014
Broj dokumenta: 2015/S 002-0000496
Datum objave u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina: 9. siječnja 2015.
Održavanje Konto programa


Na temelju članka 22. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/2011 i 83/13, 143/2013, 13/14) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ksaver 208, MB: 1781286, OIB:85828625994, objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora o nabavi usluge Održavanje Konto programa, s jednim gospodarskim subjektom - najpovoljnijim ponuditeljem, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.


CPV oznaka predmeta nabave: 72267100-0
CPV opis predmeta nabave: Usluge održavanja i popravka programske podrške
Procijenjena vrijednost nabave: 350.000,00 kn bez PDV-a
Evidencijski broj nabave: E-MV-01/2015
Broj dokumenta: 2015/S 002-0000399
Datum objave u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina: 09.01.2015.
Usluga izrade medijske strategije, medijskog planiranja i zakupa medija za potrebe marketinške kampanje promicanja sustavnog gospodarenja otpadom i energetske učinkovitosti u Republici Hrvatskoj


Na temelju članka 22. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/2011 i 83/13, 143/2013, 13/14) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ksaver 208, MB: 1781286, OIB:85828625994, objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom - najpovoljnijim ponuditeljem, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.


CPV oznaka predmeta nabave: 79340000-9
CPV opis predmeta nabave: Usluge oglašavanja i plasmana
CPV oznaka predmeta nabave: 79341100-7
CPV opis predmeta nabave: Savjetodavne usluge u području oglašavanja
Procijenjena vrijednost nabave: 8.846.000,00 kn bez PDV-a
Evidencijski broj nabave: E-VV-6/2014
Broj dokumenta: 2014/S 002-0046579
Datum objave u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina: 09.10.2014.Plan nabave za 2015.god.


Registar ugovora i okvirnih sporazuma

2014 - Registar ugovora i okvirnih sporazuma - sklopljeni do 01.09.2014. (objavljeno 03.09.2014)

2012/2013.god. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (objavljeno 02.09.2013.godine)

2012/2013.god. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (objavljeno 12.03.2013.godine)

2012.god. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (objavljeno 12.09.2012.godine)

2011.god. (objavljeno 02.11.2011.godine)

2010.god. (objavljeno 07.04.2011.godine)posebne kategorije otpada
POTICANJE ENERGETSKE UCINKOVITOSTI U HRVATSKOJ
korisni linkovi
>
Ministarstvo zastite okolisa i prirode
>
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredjenja
>
Ministarstvo gospodarstva
>
Agencija za zastitu okolisa
>
UNDP

Stranicu natrag Na vrh stranice Na početnu stranicu