Na početnu stranicu
potražite nas

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Environmental Protection and Energy Efficiency Fund

Ksaver 208
10000 Zagreb
OIB:
85828625994
IBAN:
HR63 2390 0011 1003 14066

tel:
01/ 5391 800
fax:
01/ 5391 810

e-mail:
kontakt@fzoeu.hr

 


GODIŠNJI PROGRAM RASPISIVANJA JAVNIH POZIVA I NATJEČAJA U 2014.GOD. - FZOEU

Natječaji u tijeku:


SEKTOR ENERGETIKE


JAVNI POZIV za za neposredno sufinanciranje trgovačkih društva i obrta dodjelom subvencija za kupnju električnih i hibridnih vozila (kategorije m1 i n1)


JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje građana dodjelom donacija za kupnju električnih i hibridnih vozila (kategorije m1 i n1)


JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje projekata racionalnog gospodarenja energijom, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije sufinanciranih u okviru programa europske unije


JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva (udruga) u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije


JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada


JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti u zgradarstvu
JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za neposredno sufinanciranje preograma povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća


JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za neposredno sufinanciranje programa korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama


JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekte energetski učinkovite i ekološke javne ili vanjske rasvjete


JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje energetskih pregleda javne rasvjete


JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekte energetske učinkovitosti u industriji


JAVNI POZIV za neposredno financiranje izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama


JAVNI POZIV za neposredno financiranje energetskih pregleda i energetskog certificiranja postojećih višestambenih zgradaSEKTOR ZAŠTITE OKOLIŠA


JAVNI NATJEČAJ za dodjelu sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstva branitelja radi zajedničkog financiranja projekata zadruga hrvatskih branitelja u području zaštite okoliša


JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva (udruga) u području zaštite okoliša i prirode

OBRASCI ZA OPISNI I FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ NISU DIO DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ, A OBJAVLJUJEMO IH UNAPRIJED KAO INFORMACIJU POTENCIJALNIM PRIJAVITELJIMA VEZANO ZA POTREBE IZVJEŠTAVANJA PRILIKOM PROVEDBE PROJEKTA:JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje poticanja obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija u području zaštite okoliša i prirode


JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje projekata zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti


JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje projekata poticanja održivog razvoja ruralnog prostoraZatvoreni natječaji -ENERGETIKA-:
Natječaj za sufinanciranje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija, projekata, programa i drugih aktivnosti u područjima energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije


Natječaj za trgovačka društva i obrte za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja edukacije vozača o elementima eko vožnje


Natječaj za prikupljanje ponuda za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja programa energetske učinkovitosti u gradskom prometu


N A T J E C A J ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KORISTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZASTITU OKOLISA I ENERGETSKU UCINKOVITOST RADI SUFINANCIRANJA ENERGETSKIH PREGLEDA GRADEVINA I ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA ZGRADA


N A T J E C A J ZA KORISTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZASTITU OKOLISA I ENERGETSKU UCINKOVITOST RADI SUFINANCIRANJA PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUSTVA (UDRUGA) U PODRUCJU ENERGETSKE UCINKOVITOSTI I KORISTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

OBRASCI ZA OPISNI I FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ NISU DIO DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ, A OBJAVLJUJEMO IH UNAPRIJED KAO INFORMACIJU POTENCIJALNIM PRIJAVITELJIMA VEZANO ZA POTREBE IZVJEŠTAVANJA PRILIKOM PROVEDBE PROJEKTA:

 • Obrazac za opisni izvještaj
 • Obrazac za financijski izvještaj
 • N A T J E Č A J ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST RADI SUFINANCIRANJA PROJEKATA ENERGETSKI UČINKOVITE I EKOLOŠKE JAVNE RASVJETE
  N A T J E Č A J ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST RADI SUFINANCIRANJA PROJEKATA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U INDUSTRIJI
  N A T J E Č A J ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST RADI SUFINANCIRANJA PROJEKATA KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
  NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST RADI SUFINANCIRANJA PROJEKATA ČISTIJEG TRANSPORTA
  N A T J E Č A J ZA KORISTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZASTITU OKOLISA I ENERGETSKU UCINKOVITOST RADI SUFINANCIRANJA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE  N A T J E Č A J ZA PRIKUPLJANJE PONUDA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE RADI ZAJEDNIČKOG SUFINANCIRANJA PROGRAMA KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U KUĆANSTVIMA (OBITELJSKIM KUĆAMA I VIŠESTAMBENIM ZGRADAMA)  N A T J E Č A J ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST RADI SUFINANCIRANJA PROJEKATA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U ZGRADAMA TURISTIČKOG SEKTORA TE DRUGIM KOMERCIJALNIM ZGRADAMA JAVNE NAMJENE  N A T J E Č A J ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST RADI SUFINANCIRANJA PROJEKATA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU  N A T J E Č A J ZA PRIKUPLJANJE PONUDA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE RADI ZAJEDNIČKOG SUFINANCIRANJA PROGRAMA UGRADNJE RAZDJELNIKA TOPLINSKE ENERGIJE I RADIJATORSKIH TERMOSTATSKIH VENTILA U STANOVE ZGRADA PRIKLJUČENIH NA CENTRALIZIRANI TOPLINSKI SUSTAV  N A T J E Č A J ZA JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA ZA SUDJELOVANJE FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST U SUFINANCIRANJU PROJEKATA UGRADNJE SUSTAVA ZA KORIŠTENJA UKAPLJENOG NAFTNOG PLINA ILI UKAPLJENOG NAFTNOG PLINA I SUNČEVIH TOPLINSKIH KOLEKTORA U KUĆANSTVIMA NA OTOCIMA  N A T J E Č A J ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST RADI SUFINANCIRANJA ENERGETSKIH PREGLEDA SA CILJEM JAVNOG IZLAGANJA ENERGETSKIH CERTIFIKATA O ENERGETSKIM SVOJSTVIMA KOMERCIJALNIH ZGRADA JAVNE NAMJENE  N A T J E Č A J ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST RADI SUFINANCIRANJA ENERGETSKIH PREGLEDA SA CILJEM JAVNOG IZLAGANJA ENERGETSKIH CERTIFIKATA O ENERGETSKIM SVOJSTVIMA ZGRADA U VLASNIŠTVU ŽUPANIJA I GRADOVA  N A T J E Č A J ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST RADI SUFINANCIRANJA ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA POSTOJEĆIH STAMBENIH ZGRADA U VLASNIŠTVU FIZIČKIH OSOBA  Zatvoreni natječaji -zaštita okoliša-:
  NATJECAJ za koristenje sredstava Fonda radi sufinanciranja projekata zadruga hrvatskih branitelja radi sufinanciranja projekata zadruga hrvatskih branitelja u podrucju zastite okolisa

  N A T J E Č A J ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST RADI SUFINANCIRANJA PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (UDRUGA) U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE  OBRASCI ZA OPISNI I FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ NISU DIO DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ, A OBJAVLJUJEMO IH UNAPRIJED KAO INFORMACIJU POTENCIJALNIM PRIJAVITELJIMA VEZANO ZA POTREBE IZVJEŠTAVANJA PRILIKOM PROVEDBE PROJEKTA:

 • Obrazac za opisni izvještaj
 • Obrazac za financijski izvještaj


 • posebne kategorije otpada
  POTICANJE ENERGETSKE UCINKOVITOSTI U HRVATSKOJ
  korisni linkovi
  >
  Ministarstvo zastite okolisa i prirode
  >
  Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredjenja
  >
  Ministarstvo gospodarstva
  >
  Agencija za zastitu okolisa
  >
  UNDP

  Stranicu natrag Na vrh stranice Na početnu stranicu