Na početnu stranicu
potražite nas

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Environmental protection and energy efficiency Fund

Ksaver 208
10000 Zagreb
OIB:
85828625994
IBAN:
HR63 2390 0011 1003 14066

tel:
01/ 5391 800
fax:
01/ 5391 810

e-mail:
kontakt@fzoeu.hr

Besplatna info linija
za energetsku učinkovitost:
0800 200 170
(radnim danom 9-15h)

 


GODIŠNJI PROGRAM RASPISIVANJA JAVNIH POZIVA I NATJEČAJA U 2014.GOD. - FZOEUNatječaji u tijeku:


SEKTOR ENERGETIKE


IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA za prikupljanje ponuda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za neposredno sufinanciranje programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća


IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA za prikupljanje ponuda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za neposredno sufinanciranje programa korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama


JAVNI POZIV za za neposredno sufinanciranje trgovačkih društva i obrta dodjelom subvencija za kupnju električnih i hibridnih vozila (kategorije m1 i n1)

Besplatna info linija: 0800 200 170
JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje građana dodjelom donacija za kupnju električnih i hibridnih vozila (kategorije m1 i n1)


JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje projekata racionalnog gospodarenja energijom, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije sufinanciranih u okviru programa europske unije


JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva (udruga) u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije


JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada


JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti u zgradarstvu
JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za neposredno sufinanciranje preograma povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća
IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA


JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za neposredno sufinanciranje programa korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama
IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA


JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekte energetski učinkovite i ekološke javne ili vanjske rasvjete


JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje energetskih pregleda javne rasvjete


JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekte energetske učinkovitosti u industriji


JAVNI POZIV za neposredno financiranje izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama


JAVNI POZIV za neposredno financiranje energetskih pregleda i energetskog certificiranja postojećih višestambenih zgradaSEKTOR ZAŠTITE OKOLIŠA


JAVNI NATJEČAJ za dodjelu sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstva branitelja radi zajedničkog financiranja projekata zadruga hrvatskih branitelja u području zaštite okoliša


JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva (udruga) u području zaštite okoliša i prirode

OBRASCI ZA OPISNI I FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ NISU DIO DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ, A OBJAVLJUJEMO IH UNAPRIJED KAO INFORMACIJU POTENCIJALNIM PRIJAVITELJIMA VEZANO ZA POTREBE IZVJEŠTAVANJA PRILIKOM PROVEDBE PROJEKTA:JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje poticanja obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija u području zaštite okoliša i prirode


JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje projekata zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti


JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje projekata poticanja održivog razvoja ruralnog prostoraZatvoreni natječaji -ENERGETIKA-:
Natječaj za sufinanciranje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija, projekata, programa i drugih aktivnosti u područjima energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije Odluka o odabiru korisnika sredstava Fonda - sufinanciranje aktivnosti u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije


Natječaj za trgovačka društva i obrte za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja edukacije vozača o elementima eko vožnje Odluka o odabiru korisnika sredstava Fonda - edukacija vozača o elementima eko vožnje


Natječaj za prikupljanje ponuda za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja programa energetske učinkovitosti u gradskom prometu Odluka o odabiru korisnika sredstava Fonda - energetska učinkovitost u gradskom prometu


posebne kategorije otpada
POTICANJE ENERGETSKE UCINKOVITOSTI U HRVATSKOJ
korisni linkovi
>
Ministarstvo zastite okolisa i prirode
>
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredjenja
>
Ministarstvo gospodarstva
>
Agencija za zastitu okolisa
>
UNDP

Stranicu natrag Na vrh stranice Na početnu stranicu