Na početnu stranicu
potražite nas

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Environmental protection and energy efficiency Fund

Radnička cesta 80
10000 Zagreb
OIB:
85828625994
IBAN:
HR63 2390 0011 1003 14066

tel:
01/ 5391 800
fax:
01/ 5391 810

e-mail:
kontakt@fzoeu.hr

Besplatna info linija
za energetsku učinkovitost:
0800 200 170
(radnim danom 9-15h)

 

GODIŠNJI PROGRAM RASPISIVANJA JAVNIH POZIVA I NATJEČAJA U 2015. GODINI


OTVORENI NATJEČAJI


SEKTOR ENERGETIKE

Besplatna info linija za energetsku učinkovitost:
0800 200 170 (radnim danom 9-15h)


JAVNI NATJEČAJ (ENU-9/2015) za sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energijeJAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje (EnU-6/2015) energetskih pregleda zgrada i građevina i uvođenja sustava gospodarenja (upravljanja) energijom u skladu sa normom HRN EN ISO50001 u velikim poduzećimaJAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje (EnU-7/2015) energetskih pregleda zgrada i građevina i uvođenja sustava gospodarenja (upravljanja) energijom u skladu sa normom HRN EN ISO50001 u malim i srednjim poduzećima i kod fizičkih osoba (obrta)JAVNI POZIV za ovlaštene certifikatore za poslove energetskog certificiranja zgrada u sklopu provedbe programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kućaJAVNI POZIV (EnU-16/2015) za neposredno sufinanciranje provedbe obrazovnih, istraživačkih i razvojnih aktivnostiJAVNI POZIV (EnU-17/2015) za neposredno sufinanciranje izrade programa i planova energetske učinkovitosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupraveJAVNI POZIV (ENU-8/2015) za neposredno sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije u turističkom sektoru

IZMJENA JAVNOG POZIVA (ENU-8/2015)JAVNI POZIV (EnU-19/2015) za neposredno sufinanciranje nabave i ugradnje uređaja za mjerenje potrošnje toplinske energije u postojećim višestambenim zgradamaJAVNI POZIV (EnU-20/2015) za neposredno sufinanciranje energetskih pregleda i energetskog certificiranja postojećih višestambenih zgradaJAVNI POZIV (EnU-21/2015) za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama


SEKTOR ZAŠTITE OKOLIŠAJAVNI POZIV (ZO-8/2015) za dodjelu sredstava subvencije trgovačkim društvima za poticanje obrazovnih i informativnih programa i projekata u području zaštite okoliša i prirodeJAVNI POZIV (ZO-2/2015) za neposredno sufinanciranje nabave opreme za nadogradnju sustava prikupljanja otpada u pogledu obračuna naplate komunalne usluge odvoza otpada po volumenu ili masi

IZMJENA JAVNOG POZIVA(ZO-2/2015)JAVNI POZIV (ZO-11/2015) za neposredno sufinanciranje nabave mobilnih reciklažnih dvorišta

IZMJENA JAVNOG POZIVA (ZO-11/2015)ZATVORENI NATJEČAJI 2015.

SEKTOR ENERGETIKEJAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje (EnU-12/2015) kupnje električnih i hibridnih vozila l1,l3,l6,l7,m1 i n1 kategorija građanima dodjelom donacije OBAVIJEST o zatvaranjuJAVNI POZIV (EnU-13/2015) za neposredno sufinanciranje kupnje električnih i hibridnih vozila (kategorija l1, l3, l6, l7, m1, n1) trgovačkim društvima i fizičkim osobama (obrtnicima) dodjelom subvencija OBAVIJEST o zatvaranju
JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje (EnU-1/2015) energetskih pregleda sustava javne rasvjete OBAVIJEST O ZATVARANJUJAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje (EnU-2/2015) izrade projektne dokumentacije za projekte energetski učinkovite i ekološke javne i vanjske rasvjete OBAVIJEST O ZATVARANJUJAVNI NATJEČAJ(EnU-10/2015) za sufinanciranje energetske obnove nestambenih zgradaJAVNI POZIV (EnU-3/2015) za neposredno sufinanciranje provedbe projekata energetski učinkovite i ekološke javne i vanjske rasvjete OBAVIJEST O ZATVARANJUJAVNI NATJEČAJ(ENU-18/2015) za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgradaZAŠTITA OKOLIŠA


JAVNI NATJEČAJ (ZO/EnU-1) za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva (udruga) u području zaštite okoliša i prirode, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energijeJAVNI POZIV (ZO-7/2015) za neposredno sufinanciranje poticanja obrazovnih, istraživačkih, razvojnih studija, projekata i programa u području zaštite okoliša i prirode

IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA (ZO-7/2015) za neposredno sufinanciranje poticanja obrazovnih, istraživačkih, razvojnih studija, projekata i programa u području zaštite okoliša i prirode OBAVIJEST O ZATVARANJUJAVNI POZIV (ZO-1/2015) za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za odvojeno prikupljanje otpada
IZMJENA JAVNOG POZIVA(ZO-1/2015) OBAVIJEST O ZATVARANJUJAVNI POZIV (ZO-4/2015) za neposredno sufinanciranje projekata zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti
IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA (ZO-4/2015) za neposredno sufinanciranje projekata zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti OBAVIJEST O ZATVARANJUJAVNI POZIV (ZO-10/2015) za neposredno sufinanciranje nabave komunalnih vozila

IZMJENA JAVNOG POZIVA(ZO-10/2015)

OBAVIJEST O ZATVARANJUZATVORENI NATJEČAJI 2014.

SEKTOR ENERGETIKEJAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje izrade planskih dokumenata energetske učinkovitosti JAVNI NATJEČAJ za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti u industriji JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje trgovačkih društava i fizičkih osoba (obrtnika) za korištenje sredstava fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi provedbe projekata edukacije vozača o elementima eko vožnje JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje ostalih mjera energetske učinkovitosti u prometu JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekte energetske učinkovitosti u industriji JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje energetskih pregleda zgrada i građevina, te uvođenja sustava gospodarenja (upravljanja) energijom u skladu sa standardom HRN EN ISO50001 za sektor industrije i komercijalni uslužni sektor

Odluka o odabiru korisnika sredstava
Obavijest o raspoloživim sredstvima JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje projekata racionalnog gospodarenja energijom, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije sufinanciranih u okviru programa Europske unije JAVNI POZIV za sufinanciranje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija, projekata, programa i drugih aktivnosti u područjima energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije JAVNI NATJEČAJ za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje energetskih pregleda građevina i energetskog certificiranja zgrada za ustanove, institucije, organizacije civilnog društva i druge pravne osobe JAVNI POZIV za za neposredno sufinanciranje provedbe projekata energetski učinkovite i ekološke javne i vanjske rasvjete JAVNI POZIV za za neposredno sufinanciranje trgovačkih društva i obrta dodjelom subvencija za kupnju električnih i hibridnih vozila (kategorije m1 i n1)

IZMJENE javnog poziva za neposredno sufinanciranje trgovackih društava i obrta dodjelom subvencija za kupnju elektricnih i hibridnih vozila (kategorije m1 i n1) JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje građana dodjelom donacija za kupnju električnih i hibridnih vozila (kategorije m1 i n1) IZMJENE Javnog poziva za neposredno sufinanciranje građana dodjelom donacija za kupnju elektricnih i hibridnih vozila (kategorije m1 i n1) JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva (udruga) u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada – rok za predaju ponuda 27.5.2014. JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti u zgradarstvu JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za neposredno sufinanciranje programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća UPUTE JLP(R)S IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za neposredno sufinanciranje programa korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama UPUTE JLP(R)S IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekte energetski učinkovite i ekološke javne ili vanjske rasvjete JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje energetskih pregleda javne rasvjete JAVNI POZIV za neposredno financiranje izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama JAVNI POZIV za neposredno financiranje energetskih pregleda i energetskog certificiranja postojećih višestambenih zgrada Natječaj za sufinanciranje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija, projekata, programa i drugih aktivnosti u područjima energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije ODLUKA po prigovorima na Natjecaj za sufinanciranje obrazovnih, istrazivackih i razvojnih studija, projekata, programa i dr. aktivnosti u podrucjima energetske ucinkovitosti i obnovljivih izvora energije ODLUKA o odabiru korisnika sredstava Fonda - sufinanciranje aktivnosti u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije Natječaj za trgovačka društva i obrte za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja edukacije vozača o elementima eko vožnje Odluka o odabiru korisnika sredstava Fonda - edukacija vozača o elementima eko vožnje Natječaj za prikupljanje ponuda za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja programa energetske učinkovitosti u gradskom prometu Odluka o odabiru korisnika sredstava Fonda - energetska učinkovitost u gradskom prometu

ZATVORENI NATJEČAJI 2014.

SEKTOR ZAŠTITE OKOLIŠA


JAVNI POZIV za financiranje izgradnje reciklažnih dvorišta
Obavijest o zatvaranju javnog poziva za sufinanciranje komunalne opreme i vozila

JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje projekata zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje projekata poticanja održivog razvoja ruralnog prostora
JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje poticanja obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija u području zaštite okoliša i prirode IZMJENA Javnog poziva za neposredno sufinanciranje poticanja obrazovnih, istrazivackih i razvojnih studija u podrucju zastite okolisa i prirode JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva (udruga) u području zaštite okoliša i prirode

OBRASCI ZA OPISNI I FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ:


JAVNI NATJEČAJ za dodjelu sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstva branitelja radi zajedničkog financiranja projekata zadruga hrvatskih branitelja u području zaštite okoliša

ZATVORENI NATJEČAJI 2013.

SEKTOR ENERGETIKE

N A T J E C A J ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KORISTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZASTITU OKOLISA I ENERGETSKU UCINKOVITOST RADI SUFINANCIRANJA ENERGETSKIH PREGLEDA GRADEVINA I ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA ZGRADA Odluka po prigovorima na Odluku Upravnog odbora Fonda o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja energetskih pregleda građevina i energetskog certificiranja zgrada N A T J E C A J ZA KORISTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZASTITU OKOLISA I ENERGETSKU UCINKOVITOST RADI SUFINANCIRANJA PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUSTVA (UDRUGA) U PODRUCJU ENERGETSKE UCINKOVITOSTI I KORISTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

OBRASCI ZA OPISNI I FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ NISU DIO DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ, A OBJAVLJUJEMO IH UNAPRIJED KAO INFORMACIJU POTENCIJALNIM PRIJAVITELJIMA VEZANO ZA POTREBE IZVJEŠTAVANJA PRILIKOM PROVEDBE PROJEKTA:

 • Obrazac za opisni izvještaj
 • Obrazac za financijski izvještaj
 • N A T J E Č A J ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST RADI SUFINANCIRANJA PROJEKATA ENERGETSKI UČINKOVITE I EKOLOŠKE JAVNE RASVJETE

  N A T J E Č A J ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST RADI SUFINANCIRANJA PROJEKATA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U INDUSTRIJI

  N A T J E Č A J ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST RADI SUFINANCIRANJA PROJEKATA KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

  NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST RADI SUFINANCIRANJA PROJEKATA ČISTIJEG TRANSPORTA

  N A T J E Č A J ZA KORISTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZASTITU OKOLISA I ENERGETSKU UCINKOVITOST RADI SUFINANCIRANJA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

  N A T J E Č A J ZA PRIKUPLJANJE PONUDA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE RADI ZAJEDNIČKOG SUFINANCIRANJA PROGRAMA KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U KUĆANSTVIMA (OBITELJSKIM KUĆAMA I VIŠESTAMBENIM ZGRADAMA)

  N A T J E Č A J ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST RADI SUFINANCIRANJA PROJEKATA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U ZGRADAMA TURISTIČKOG SEKTORA TE DRUGIM KOMERCIJALNIM ZGRADAMA JAVNE NAMJENE

  N A T J E Č A J ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST RADI SUFINANCIRANJA PROJEKATA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU

  N A T J E Č A J ZA PRIKUPLJANJE PONUDA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE RADI ZAJEDNIČKOG SUFINANCIRANJA PROGRAMA UGRADNJE RAZDJELNIKA TOPLINSKE ENERGIJE I RADIJATORSKIH TERMOSTATSKIH VENTILA U STANOVE ZGRADA PRIKLJUČENIH NA CENTRALIZIRANI TOPLINSKI SUSTAV

  N A T J E Č A J ZA JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA ZA SUDJELOVANJE FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST U SUFINANCIRANJU PROJEKATA UGRADNJE SUSTAVA ZA KORIŠTENJA UKAPLJENOG NAFTNOG PLINA ILI UKAPLJENOG NAFTNOG PLINA I SUNČEVIH TOPLINSKIH KOLEKTORA U KUĆANSTVIMA NA OTOCIMA

  N A T J E Č A J ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST RADI SUFINANCIRANJA ENERGETSKIH PREGLEDA SA CILJEM JAVNOG IZLAGANJA ENERGETSKIH CERTIFIKATA O ENERGETSKIM SVOJSTVIMA KOMERCIJALNIH ZGRADA JAVNE NAMJENE

  N A T J E Č A J ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST RADI SUFINANCIRANJA ENERGETSKIH PREGLEDA SA CILJEM JAVNOG IZLAGANJA ENERGETSKIH CERTIFIKATA O ENERGETSKIM SVOJSTVIMA ZGRADA U VLASNIŠTVU ŽUPANIJA I GRADOVA

  N A T J E Č A J ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST RADI SUFINANCIRANJA ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA POSTOJEĆIH STAMBENIH ZGRADA U VLASNIŠTVU FIZIČKIH OSOBA


  ZATVORENI NATJEČAJI 2013.

  SEKTOR ZAŠTITE OKOLIŠA  NATJECAJ za koristenje sredstava Fonda radi sufinanciranja projekata zadruga hrvatskih branitelja radi sufinanciranja projekata zadruga hrvatskih branitelja u podrucju zastite okolisa
  N A T J E Č A J ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST RADI SUFINANCIRANJA PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (UDRUGA) U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

  OBRASCI ZA OPISNI I FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ NISU DIO DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ, A OBJAVLJUJEMO IH UNAPRIJED KAO INFORMACIJU POTENCIJALNIM PRIJAVITELJIMA VEZANO ZA POTREBE IZVJEŠTAVANJA PRILIKOM PROVEDBE PROJEKTA:

 • Obrazac za opisni izvještaj
 • Obrazac za financijski izvještaj


 • posebne kategorije otpada
  POTICANJE ENERGETSKE UCINKOVITOSTI U HRVATSKOJ
  korisni linkovi
  >
  Ministarstvo zastite okolisa i prirode
  >
  Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredjenja
  >
  Ministarstvo gospodarstva
  >
  Agencija za zastitu okolisa
  >
  UNDP

  Stranicu natrag Na vrh stranice Na početnu stranicu