Na početnu stranicu
o Fondu
Iskaznica Fonda
Djelatnost Fonda
Izvori financiranja djelatnosti Fonda
Program rada i financijski plan Fonda
Javnost rada Fonda
Upravni nadzor i nadzor nad strucnim radom Fonda
Statut
Pristup informacijama
Zastita dostojanstva radnika
Zastita osobnih podataka
Organizacijska struktura Fonda

 

Eticki kodeks

Eticki kodeks ( 87KB)

Kontakt osobe zadužene za etiku

Kontakt osobe zadužene za nepravilnosti
Dijana Petković
tel: 01 5391 838
fax: 01 5391 810
e-mail: dijana.petkovic@fzoeu.hrposebne kategorije otpada
korisni linkovi
>
Ministarstvo zastite okolisa i prirode
>
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredjenja
>
Ministarstvo gospodarstva
>
Agencija za zastitu okolisa

Stranicu natrag Na vrh stranice Na početnu stranicu