EN

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

PREDMET NABAVE: Dobrovoljno zdravstveno osiguranje
 
Obavijest o nadmetanju za ovaj postupak nabave je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 01.09.2023.
 
 
 
Datum slanja na objavu:                            31.08.2023.
 
Broj objave u EOJN RH:                         2023/S 0F2-0036833
 
Evidencijski broj nabave:                           E-MV-9/2023
 
Procijenjena predmeta nabave:           110.000,00 eura bez PDV-a
 
Rok za dostavu ponuda:                           21.09.2023. do 13:00 sati
 
Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7983459