EN

Informacije o javnoj nabavi

Postupak javne nabave u provedbi energetske obnove zgrada i korištenja obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

Nastavno na Vašu prijavu za sufinanciranje energetske obnove zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, ovim putem još jednom želimo istaknuti važnost postupaka nabave u uspješnoj provedbi ovih projekata. Naime, prema dosadašnjem iskustvu s EU financiranim projektima, utvrđeno je kako su upravo postupci nabave proceduralno najzahtjevnije područje i u njima se uočava najviše temelja za donošenje odluka o nepravilnosti. Takve odluke za posljedicu imaju konkretne financijske korekcije, odnosno smanjenje iznosa odobrenih bespovratnih sredstava.

Savjeti ili konzultacije koje Sektor za energetsku učinkovitost Fonda (SEU) daje u dobroj vjeri, tehnička su podrška Prijaviteljima, no isti se ne mogu smatrati suglasnošću niti odobrenjem odluka ili postupaka nabave koje provode Prijavitelji.

Ovim putem želimo skrenuti pozornost da smo u određenim slučajevima uočili različita postupanja i tumačenja od strane Prijavitelja, stoga Vas, slijedom danih preporuka i dobre prakse, želimo upozoriti na mogućnost potencijalnih nepravilnosti, a koje bi mogle rezultirati i financijskim korekcijama. Savjetujemo da postupke nabave koji su u tijeku, a nisu usklađeni s preporukama na internetskim stranicama Fonda, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje (SAFU)  ili uskladite kroz izmjenu dokumentacije ili ih ponovite nakon usklađenja.

Naglašavamo da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – Sektor za energetsku učinkovitost (SEU) ni na koji način nije odgovoran za provođenje postupka nabave Prijavitelja te je odgovornost za iste, sukladno Pozivu (Upute za prijavitelje, referentni broj: KK.04.2.1.03, 2.2. Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva te 5.2. Nabava) isključivo na Prijaviteljima. Zaključno, naglasak još jednom treba staviti na dodatan rizik koji preuzimaju svi Prijavitelji koji provode ili su već proveli postupke nabave prije nego što su dobili Odluku o dodjeli bespovratnih  sredstava, te sklopili Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

S ciljem smanjenja mogućnosti za potencijalne nepravilnosti u postupcima nabave Prijavitelja na ovaj Poziv, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je izradio neobvezujuće preporuke i predložak dokumentacije o nabavi - koje možete pogledati ovdje:

DON predložak za odgojno obrazovne institucije
 
Upute za provođenje postupaka javne nabave za odgojno obrazovne institucije