EN

Javna govorna usluga mobilne telefonije – okvirni sporazum na razdoblje od 2 godine

PREDMET NABAVE: Javna govorna usluga mobilne telefonije – okvirni sporazum na razdoblje od 2 godine                  
         
Naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poslao je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) dana 29. prosinca 2021. godine obavijest o nadmetanju za predmet nabave: “Javna govorna usluga mobilne telefonije“.
 
Datum slanja na objavu:                               29.12.2021.

 
Broj objave u EOJN RH:                               2021/S 0F2-0047471
Datum objave:                                              30.12.2021.
 
Evidencijski broj nabave:                                 E-MV-3/2021
 
Procijenjena vrijednost nabave:                       800.000,00 kuna bez PDV-a ukupno za dvije godine
                                                                    
400.000,00 kuna bez PDV-a za 1. godinu
400.000,00 kuna bez PDV-a za 2. godinu
 
Rok za dostavu ponuda:                              19.1.2022. do 13:00 sati
 
Detalji o objavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) možete vidjeti: ovdje
 
Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5816915