EN

LDPE vreće za PET, Al/Fe i stakleni ambalažni otpad

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Postupak nabave: LDPE vreće za PET, Al/Fe i stakleni ambalažni otpad

Evidencijski broj nabave:   E-VV-4/2018/R1

Sukladno navedenom, dana 11. travnja 2018. godine naručitelj, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost šalje na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH podatke o postupku nabave:

  • opis predmeta nabave,
  • tehničke specifikacije,
  • kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,
  • kriterije za odabir ponude,
  • posebne uvjete za izvršenje ugovora,
  • troškovnike za 3 grupe predmeta nabave

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni, zaključno do 17. travnja 2018. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u savjetovanju.

Nakon provedenog savjetovanja naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će izraditi i objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima u EOJN RH

Ukupna procijenjena vrijednost nabave iz plana nabave: 8.000.000,00 kn bez PDV-a

Procijenjena vrijednost nabave u konkretnom postupku:7.900.000,00 kn bez PDV-a

Prilozi:

  • Nacrt Dokumentacije o nabavi
  • Tehnička specifikacija
  • Troškovnici
 
Izvješće o prethodnom savjetovanju - Vreće 2018
 
Dokumentacija (nacrt) o nabavi - Vreće 2018
 
Tehnička specifikacija - Vreće 2018
 
Troškovnik grupa 1 - Vreće 2018
 
Troškovnik grupa 2 - Vreće 2018
 
Troškovnik grupa 3 - Vreće 2018
 
ESPD Obrazac 1 - Vreće 2018