EN

Nabava najnovijih verzija software-skih paketa 2018

KLASA: 406-07/18-01/5
URBROJ: 563-10/9-18-4

Zagreb, 18. svibnja 2018.

Predmet nabave:

Nabava najnovijih verzija software-skih paketa

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 18. svibnja 2018. godine objavljena je obavijest o nadmetanju za nabavu najnovijih verzija software-skih paketa.

Postupak je poslan na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske  dana 17. svibnja 2018.

Broj objave: 2018/S 0F2-0012975

CPV oznaka predmeta nabave i naziv         
48000000-8 – Programski paketi i informacijski sustavi

Evidencijski broj nabave: E-MV-7/2018/R2

Sveukupna procijenjena vrijednost nabave: 880.000,00 kn bez PDV-a

Prilozi:
•    Dokumentacija o nabavi
•    Obrazac 1. Troškovnik

 
2. Izmjena DoN - Nabava najnovijih verzija software-skih paketa 2018.
 
1. Objašnjenje i 2. izmjena DON-a - nabava najnovijih verzija software-skih paketa 2018.
 
Obrazac 1.-Troškovnik V2 - Nabava najnovijih software-skih paketa - 2018.
 
1. Izmjena DON - Nabava najnovijih verzija software-skih paketa 2018.
 
DoN - nabava najnovijih verzija softverskih paketa 2018.
 
ESPD - Nabava najnovijih verzija software-skih paketa 2018.
 
Troškovnik - nabava najnovijih verzija software-skih paketa 2018.
 
3. Izmjena Dokumentacije o nabavi - Nabava najnovijijih verzija software
 
2. Objašnjenje i 4. Izmjena DON-a - nabava najnovijih verzija software-skih paketa 2018
 
4. Izmjena Dokumentacije o nabavi -Nabava najnovijih verzija software-skih paketa
 
Obrazac 1.-Troškovnik V3 -Nabava najnovijih softwar-skih paketa - 2018