EN

Najam vozila putem operativnog leasinga (br. 2)

Obavijest o nadmetanju za postupak nabave jeobjavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 23. ožujka 2020.

Datum slanja na objavu: 20.03.2020.

Broj objave u EOJN RH: 2020/S 0F2-0012080

Evidencijski broj nabave: E-MV-6/2020

Procijenjena vrijednost nabave: 200.000,00 kn bez PDV-a

Rok za dostavu ponuda: 14.04.2020. do 13:00 sati

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje.


 U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) objavljen je novi ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama za predmet nabave: “Najam vozila putem operativnog leasinga (br. 2)“.

 Datum slanja na objavu: 11.04.2020.

Datum objave u EOJN RH: 14.04.2020.

 Broj objave u EOJN RH: 2020/S F14-0014499

 Evidencijski broj nabave: E-MV-6/2020

 Procijenjena vrijednost nabave: 200.000,00 kn bez PDV-a

 Rok za dostavu ponuda: 14.04.2020. do 13:00 sati

 Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje.


U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) objavljen je novi ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama za predmet nabave: “ Najam vozila putem operativnog leasinga (br. 2)“.

Datum slanja na objavu: 27.04.2020.

Datum objave u EOJN RH: 28.04.2020.

Broj objave u EOJN RH: 2020/S F14-0016509

Evidencijski broj nabave: E-MV-6/2020

Procijenjena vrijednost nabave: 200.000,00 kn bez PDV-a

Rok za dostavu ponuda: 30.04.2020. do 13:00 sati

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje.