EN

Najava Javnog poziva za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

16.2.2018. OBAVIJEST

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 29. siječnja 2018. godine Najavu javnog poziva za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (u daljnjem tekstu: Najava Javnog poziva) na sljedećim internetskim stranicama: www.fzoeu.hrwww.mzoe.gov.hr;  www.udruga-gradova.hrwww.udruga-opcina.hrwww.hgk.hr, te 30. siječnja 2018. godine u tiskanim medijima i to: Večernji list, Jutarnji list, 24 sata, Slobodna Dalmacija, Glas Istre, Glas Slavonije.

Najava Javnog poziva bila je otvorena do 13. veljače 2018. godine, te je za to razdoblje Fond zaprimio 187 pisanih prijedloga/upita od strane jedinica lokalne samouprave. Svi objedinjeni prijedlozi/upiti objavljeni su na internetskoj stranici Fonda i Ministarstva zaštite okoliša i energetike u tabličnom prikazu, prema redoslijedu zaprimanja (POVEZNICA). Prijedlozi/upiti koji su dostavljeni nakon 13. veljače 2018. godine (izvan roka za dostavu) nisu obuhvaćeni tabličnim prikazom.

Fond planira Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada objaviti do konca ožujka 2018. godine.

U svrhu pomoći jedinicama lokalne samouprave u ispunjavanju prijave na Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, Fond će organizirati 4 radionice na području Republike Hrvatske, a raspored radionica i lokacije biti će objavljene na internetskoj stranici Fonda, Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Hrvatske gospodarske komore.

_____________________________________________________

29.1.2018. NAJAVA JAVNOG POZIVA

Fond objavljuje Najavu javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Iskazom interesa prikupit će se podaci o potrebama jedinica lokalne samouprave za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, temeljem čega će Fond provesti objedinjeni postupak javne nabave za sve jedinice lokalne samouprave.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kao Posredničko tijelo razine 1, objavit će ograničeni poziv Fondu za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.- 2020. godina.

NAJAVA JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA ZA NABAVU SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA

I. Predmet Javnog poziva za iskaz interesa

 U svrhu uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Republike Hrvatske, transparentnosti i pojednostavljenja procedura te postizanja ciljeva odvojenog prikupljanja otpada i recikliranja, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond), najavljuje Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

Iskazom interesa prikupit će se podaci o potrebama jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, temeljem čega će Fond provesti objedinjeni postupak javne nabave za sve JLS-ove.

U svrhu osiguranja sredstava iz europskog Kohezijskog fonda, Fond će se kao jedini prihvatljivi Prijavitelj javiti na Ograničeni poziv za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada koji će Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kao Posredničko tijelo razine 1, naknadno objaviti u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. godina, Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta (u daljnjem tekstu: OPKK). Projekt se smatra odobrenim po donošenju Odluke o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, nakon čega se potpisuje Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada između Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao Posredničkog tijela razine 1 (PT1), Fonda kao Posredničkog tijela razine 2 (PT2) i Fonda kao Korisnika. Nakon sklapanja cit. Ugovora Fond će provesti postupak javne nabave za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Sa svakom JLS kojoj se odobri zahtjev, Fond će sklopiti poseban ugovor kojim će regulirati međusobna prava i obveze.

II  Uvjeti za prijavu na Javni poziv

 Prijavu na javni poziv za iskaz interesa moći će ostvariti isključivo JLS-ovi koji:

-       imaju sjedište na području Republike Hrvatske;

-       imaju važeći Plan gospodarenja otpadom JLS, usklađen sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17), kojim je propisan sadržaj Plana gospodarenja otpadom JLS-a, te su propisani ciljevi za odvojeno prikupljanje otpada i smanjenje odlaganja otpada;

-       dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju uvjete sukladno Javnom pozivu;

-       prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada;

-       nemaju dugovanja s osnova javnih davanja prema RH.

III  Način sufinanciranja

 Način financiranja projekta nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada sastoji se od tri aktivnosti: 

Aktivnost 1. – Nabava spremnika

Nabava spremnika je predmet Javnog poziva za iskaz interesa JLS-ima, koji će se objaviti od strane Fonda nakon ove Najave javnog poziva za iskaz interesa JLS-a. Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada bit će predmet Ograničenog poziva za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, kojeg će naknadno objaviti MZOE, sufinancirat će se iz OPKK u visini do 85% prihvatljivih troškova, a preostala sredstva u visini do 15% osigurat će se u proračunu JLS-ova.

 Aktivnost 2. – Informiranje, promidžba i vidljivost projekta

Informiranje, promidžbu i vidljivost projekta provodit će Fond, u okviru Ograničenog poziva  za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, kojeg će naknadno objaviti MZOE. Sufinanciranje ovih aktivnosti osigurati će se iz OPKK u visini 85% prihvatljivih troškova, a preostala sredstva u visini do 15% osigurati će Fond. 

Aktivnost 3. – Upravljanje projektom

Upravljanje projektom provodit će Fond, u okviru Ograničenog poziva za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, kojeg će naknadno objaviti MZOE. Sufinanciranje ovih aktivnosti osigurati će se iz OPKK u visini 85% prihvatljivih troškova, a preostala sredstva u visini 15% osigurati će Fond.

Broj zahtjeva  koje JLS-ovi mogu dostaviti biti će ograničen, odnosno svaka JLS može dostaviti po 1 (jedan) zahtjev.

IV  Prihvatljivi troškovi

 Prihvatljivi troškovi koji se odnose na Aktivnost 1. projekta su nabava spremnika raznih zapremina za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, stakla, plastike, tekstila i biootpada (uključujući vrtne kompostere).

 V Objava Javnog poziva za iskaz interesa JLS-ima

 Fond će objaviti Javni poziv za iskaz interesa JLS-ima, u roku do 30 dana, od dana ove Najave.

 VI Ostale informacije 

Svoje prijedloge na ovu Najavu JLS-ovi mogu dostaviti na e-mail adresu: [email protected] zaključno do 13. veljače 2018. godine.

KLASA: 351-01/17-01/69

URBROJ: 563-03-1/240-18-30

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST


Najava JP
 
PITANJA I ODGOVORI
 
Obavijest - 16.2.2018.