EN

Obnova i nadogradnja licenci i tehničke podrške za postojeće proizvode centralne poslužiteljske i mrežne opreme

PREDMET: „Obnova i nadogradnja licenci i tehničke podrške za postojeće proizvode centralne poslužiteljske i mrežne opreme“
 
U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) dana 05. svibnja 2023. g. objavljena je obavijest o nadmetanju za predmet nabave: „Obnova i nadogradnja licenci i tehničke podrške za postojeće proizvode centralne poslužiteljske i mrežne opreme“
 
Datum slanja na objavu:    04.05.2023.
 
Broj objave u EOJN RH:                                                   2023/S 0F2-0019682
Datum objave:05.05.2023.
 
 
Evidencijski broj nabave:   E-MV-7/2023
Procijenjena vrijednost nabave: 53.088,80 eura bez PDV-a
Rok za dostavu ponuda: 29.05.2023. do 13:00 sati.
 
Detalji o objavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH):
 
Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje
Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7542076