EN

Održavanje centralnog, računalnog i mrežnog sustava - SAP - DMS

PREDMET NABAVE:
Održavanje centralnog računalnog i mrežnog sustava- SAP - DMS
 
U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) dana 01.08. 2022. objavljena je obavijest o nadmetanju za predmet nabave: „Održavanje centralnog računalnog i mrežnog sustava- SAP - DMS“.
 
Datum slanja na objavu: 29.07.2022.
 
Broj objave u EOJN RH: 2022/S 0F2-0031141
 
Datum objave: 01.08.2022.
 
Evidencijski broj nabave: E-MV-9/2022
Procijenjena vrijednost nabave: 370.000,00 kn bez PDV-a
 
Rok za dostavu ponuda: 05.09.2022. do 13:00 sati.
 
Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje
Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6555045