EN

Održavanje programske podrške za integralni informacijski sustav (ERP u DMS rješenje)“


PREDMET: Održavanje programske podrške za integralni informacijski sustav (ERP i DMS rješenje) 

 

Obavijest o nadmetanju za postupak nabave je objavljena dana 27.10.2021. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske
 
Datum slanja na objavu:             26.10.2021.
 
Broj objave u EOJN RH:             2021/S 0F2-0039127
 
Evidencijski broj nabave:             E-MV-27/2021/R2
 
Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 1.550.000,00 kn bez PDV-a
 
Rok za dostavu ponuda:             19.11.2021. do 13:00 sati
 
Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje