EN

Održavanje programskog paketa KONTO 2021

Predmet nabave:
 
Održavanje programskog paketa Konto
 
Obavijest o nadmetanju za postupak nabave je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 11. kolovoza 2021.
 
Datum slanja na objavu: 10.08.2021.
 
Broj objave u EOJN RH: 2021/S 0F2-0029765
 
Evidencijski broj nabave: E-MV-10/2021
 
Procijenjena vrijednost nabave: 500.000,00 kn bez PDV-a
 
Rok za dostavu ponuda: 08.09.2021. do 13:00 sati
 
Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje